Sirge ehk sirgjoon on ilma läbimõõduta, mõlemas suunas lõpmata pikk, kõverusteta joon ehk ühemõõtmeline ruum, mis võib sisalduda mitmemõõtmelises ruumis[1].

Sirge tasandil

muuda

Üldvõrrand

muuda

Sirge üldvõrrand tasandil on (Descartesi koordinaadistikus) ristkoordinaadistikus lineaarvõrrand  , kus  ,   ja   on konstandid, kusjuures   ja   ei võrdu samaaegselt nulliga.

Näide

muuda

Sirge võrrand tasandil:

 

Parameetriline kuju

muuda

Kasutatakse üldvõrrandi   parameetrilist kuju  [2][3]

Näide

muuda

 , kus sirge on määratud 2 vektori kaudu   :

 

või

 

Lisaks eelnimetatule on võimalik parameetrilist kuju tähistada, kui parameetrilisi võrrandeid

 

ja (Descartesi kujul) ehk kanoonilisel kujul

 

Joonised

muuda

Omadused

muuda

Olgu antud sirged   ja  , ning nendele vastavad sihivektorid   ja  .

Ristuvad sirged

muuda

Sirged on risti parajasti siis, kui nende sihivektorite tadamskalaarkorrutis on  :

 

Paralleelsed sirged

muuda

Sirged on paralleelsed parajasti siis, kui nende sihivektorite skalaarkorrutise moodul on  :

 

Kahte punkti saab läbida vaid üks sirge

muuda

Eukleidese geomeetrias läbib kahte eri punkti parajasti üks sirge.

Määratud

muuda

tõusu ja algordinaadiga

muuda

Tõusu (k) ja algordinaadiga (a) määratud sirge võrrand tasandil:

 .

kahe punktiga

muuda

Kahe punktiga määratud sirge võrrand tasandil:

 .

punkti ja sihivektoriga

muuda

Punkti ja sihivektoriga määratud sirge võrrand tasandil:

 .

punkti ja tõusuga

muuda

Punkti ja tõusuga määratud sirge võrrand tasandil:

 .

kahe tasandi lõikena

muuda

Kahe tasandi   ja   lõike sirge, kus   on normaal vektor, on antud

 

kus

 
 

Rakendatavad funktsioonid

muuda

Sirge kaugus punktist ℝ3 ruumis

muuda

Olgu antud sirge   ja punkt  . Olgu sirge   sihivektoriks  , siis leiame punkti   sirgel, mis asub sirgel   ja mille kaugus on vähim punkti  . Selleks lahendame võrrandid :

 

Siis leiame vektori   ja selle pikkuse  , mis on punkti kaugus sirgest:

 

Sirgete kaugus ruumis

muuda

Olgu antud sirged   ja  . Sellest leiame vastavad sihivektorid   ning   ja suvalised punktid mõlemal sirgel vastavalt   ja  .

Paralleelsed sirged

muuda
 

Kiivsirged

muuda
 

Puutuja

muuda
 

Normaal

muuda
 

Vaata ka

muuda

Kirjanduse märgendid

muuda
  1. "Geometry > Line Geometry > Lines > Definition". 2010. Vaadatud 27.12.2010.
  2. "Geometry > Line Geometry > Lines > Parametric form". 2010. Vaadatud 27.12.2010.
  3. "Linear Algebra: Parametric Representations of Lines". 2010. Originaali arhiivikoopia seisuga 14.09.2011. Vaadatud 27.12.2010.