Sirge ehk sirgjoon on ilma läbimõõduta, mõlemas suunas lõpmata pikk, kõverusteta joon ehk ühemõõtmeline ruum, mis võib sisalduda mitmemõõtmelises ruumis[1].

Sirge tasandil muuda

Üldvõrrand muuda

Sirge üldvõrrand tasandil on (Descartesi koordinaadistikus) ristkoordinaadistikus lineaarvõrrand  , kus  ,   ja   on konstandid, kusjuures   ja   ei võrdu samaaegselt nulliga.

Näide muuda

Sirge võrrand tasandil:

 

Parameetriline kuju muuda

Kasutatakse üldvõrrandi   parameetrilist kuju  [2][3]

Näide muuda

 , kus sirge on määratud 2 vektori kaudu   :

 

või

 

Lisaks eelnimetatule on võimalik parameetrilist kuju tähistada, kui parameetrilisi võrrandeid

 

ja (Descartesi kujul) ehk kanoonilisel kujul

 

Joonised muuda

Omadused muuda

Olgu antud sirged   ja  , ning nendele vastavad sihivektorid   ja  .

Ristuvad sirged muuda

Sirged on risti parajasti siis, kui nende sihivektorite tadamskalaarkorrutis on  :

 

Paralleelsed sirged muuda

Sirged on paralleelsed parajasti siis, kui nende sihivektorite skalaarkorrutise moodul on  :

 

Kahte punkti saab läbida vaid üks sirge muuda

Eukleidese geomeetrias läbib kahte eri punkti parajasti üks sirge.

Määratud muuda

tõusu ja algordinaadiga muuda

Tõusu (k) ja algordinaadiga (a) määratud sirge võrrand tasandil:

 .

kahe punktiga muuda

Kahe punktiga määratud sirge võrrand tasandil:

 .

punkti ja sihivektoriga muuda

Punkti ja sihivektoriga määratud sirge võrrand tasandil:

 .

punkti ja tõusuga muuda

Punkti ja tõusuga määratud sirge võrrand tasandil:

 .

kahe tasandi lõikena muuda

Kahe tasandi   ja   lõike sirge, kus   on normaal vektor, on antud

 

kus

 
 

Rakendatavad funktsioonid muuda

Sirge kaugus punktist ℝ3 ruumis muuda

Olgu antud sirge   ja punkt  . Olgu sirge   sihivektoriks  , siis leiame punkti   sirgel, mis asub sirgel   ja mille kaugus on vähim punkti  . Selleks lahendame võrrandid :

 

Siis leiame vektori   ja selle pikkuse  , mis on punkti kaugus sirgest:

 

Sirgete kaugus ruumis muuda

Olgu antud sirged   ja  . Sellest leiame vastavad sihivektorid   ning   ja suvalised punktid mõlemal sirgel vastavalt   ja  .

Paralleelsed sirged muuda

 

Kiivsirged muuda

 

Puutuja muuda

 

Normaal muuda

 

Vaata ka muuda

Kirjanduse märgendid muuda

  1. "Geometry > Line Geometry > Lines > Definition". 2010. Vaadatud 27.12.2010.
  2. "Geometry > Line Geometry > Lines > Parametric form". 2010. Vaadatud 27.12.2010.
  3. "Linear Algebra: Parametric Representations of Lines". 2010. Originaali arhiivikoopia seisuga 14.09.2011. Vaadatud 27.12.2010.