Sünkroonmuundamine

Sünkroonmuundamine on signaali või energia muundamise meetod, mille puhul protsessid toimuvad sünkroonselt juht- või tugisignaaliga. Matemaatiliselt on selle vasteks korrutamine tugisuurusega. Korruti kasutamise korral on selleks tugisignaal ise.

Energia muundamisel tähendab sünkroonsus tihti sünkroonsus elektrivõrgu vahelduvpingega. Näites toitealadites võidakse kasutada dioodalaldi asemel ökonoomsemat sünkroonsete lülititega sünkroonalaldit.

Mõõtetehnikas võidakse sünkroonalaldit kasutada sellele lähedasel põhjusel elektronlülititele omase lineaarsuse tõttu, mis võimaldab alaldada ka madala pingega signaale (näiteks millivoldiseid).

Mõõtetehnikas on sünkroonmuundamise kasutamisel ka teisi põhjuseid. Üks nendest on see, et sünkroondetekteerimisel ei toimu madala nivooga signaalide mõõtedetekteerimise puhul signaaliga kaasneva müra detekteerimist (kuigi toimub müra spektri teisendamine sagedusvallas). Teine põhjus on vektromõõtmise realiseerimise võimalus.