Lineaarsus on funktsiooni omadus olla kirjeldatav esimest järku seosega y = ax.

Lineaarsusviga ehk ebalineaarsus on objekti sisendsuuruse x ja väljundsuuruse y vahelist sõltuvust kirjeldava funktsiooni y = y(x) kõrvalekalle seda objekti kirjeldavast lineaarsest seosest.

Reaalse objekti sisendsuuruse x ja väljundsuuruse y vahelise seose y = y(x) lineaarseks esituseks kasutatakse tavaliselt selle seose astmerea esimest järku liiget koos nullindat järku liikmega (nihkega).

Vaata ka muuda