Sümmeetriline vahe

Hulgateoorias nimetatakse hulkade A ja B sümmeetriliseks vaheks hulka , kuhu kuuluvad kõik hulkade A ja B elemendid, mis ei kuulu korraga hulkadesse A ja B.

Definitsioon muuda

 

kus \ tähistab hulkade vahet ja ∪ hulkade ühendit.

Näited muuda

Näiteks hulkade {1, 2, 3, 4, 5} ja {4, 5, 6, 7} sümmeetriline vahe on {1, 2, 3, 6, 7}.

Omadused muuda

Hulkade sümmeetrilise vahe leidmisel on järgmised omadused: [1]

 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,

Viited muuda

  1. M Kilp, Algebra I (1998)