Kommutatiivsus

binaarsete tehete omadus, mille puhul operandide järjekorra muutmine ei muuda tulemust

Kommutatiivsus ehk vahetuvus ehk vahetatavus on binaarse tehte, sealhulgas binaarse algebralise tehte omadus: hulgal S defineeritud tehe * on kommutatiivne, kui iga x ja y korral hulgast S kehtib: x * y = y * x. Teiste sõnadega, operandide järjekord ei mõjuta tehte tulemit.

Näiteid elementaarmatemaatikast muuda

Näiteks elementaarmatemaatikast tuntud arvude (naturaalarvude, täisarvude, reaalarvude, kompleksarvude) liitmine ja korrutamine on kommutatiivsed tehted. Teiste sõnadega, summa ei sõltu liidetavate järjekorrast ja korrutis ei sõltu tegurite järjekorrast (näiteks 2 + 3 =3 + 2 = 5 ja 2 • 3 = 3 • 2 = 6).

Seevastu näiteks täisarvude lahutamine ei ole kommutatiivne (näiteks 5 – 3 = 2, aga 3 – 5 = –2).

Vaata ka muuda