Sümmeetriline maatriks

Sümmeetriliseks maatriksiks nimetatakse lineaaralgebras ruutmaatriksit A, mis langeb kokku oma transponeeritud maatriksiga:

Sümmeetrilise maatriksi A = (aij) kõikide elementide puhul kehtib seega

.

Teiste sõnadega, sümmeetrilise maatriksi elemendid asetsevad selle peadiagonaali suhtes sümmeetriliselt. Sellest tuleneb ka nimetus.

Näide muuda

Näiteks järgmine 3×3-maatriks on sümmeetriline:

 

Vaata ka muuda