Transponeeritud maatriks

Lineaaralgebras nimetatakse maatriksi A transponeeritud maatriksiks AT (või Atr, tA või A′) maatriksit, mis saadakse A ridade ja veergude vahetamisel. Maatriksi asendamist selle maatriksi transponeeritud maatriksiga nimetatakse transponeerimiseks.

Näited

muuda
 •  
 •  

Definitsioon

muuda

m×n-maatriksi A transponeeritud maatriks AT on n×m-maatriks

 , kus    

Omadused

muuda

Olgu A ja B maatriksid ning c on skalaar, siis kehtib

 1.  
  Transponeerimine on iseenda pöördteisendus.
 2.  
 3.  
  Koos punktiga (2) tähendab see, et transponeerimine on lineaarne operaator m×n-maatriksite ruumist n×m-maatriksite ruumi.
 4.  
  Paneme tähele, et tegurite järjekord muutus vastupidiseks. Sellest võib järeldada, et ruutmaatriks A on pööratav parajasti siis, kui AT on pööratav, kusjuures sel juhul kehtib (5). Matemaatilise induktsiooni teel saab näidata, et (ABC...XYZ)T = ZTYTXT...CTBTAT.
 5.  
  pöördelemendi võtmise ja transponeerimise tehe kommuteeruvad
 6.  
  Transponeerimine maatriksi determinant ei muuda.
 7. Kui on A reaalarvuliste elementidega maatriks, siis ATA on positiivne osaliselt määratud maatriks.
 8. Kui maatriksi A elemendid on korpuse elemendid, siis A ja AT on sarnased maatriksid.
 9. Veeruvektorite a ja b skalaarkorrutis avaldub kui
   
Tõestus
1.  
2.  
3.  
4.  

Transponeerimise kaudu defineeritavaid maatriksitüüpe

muuda

Vaata ka

muuda

Välislingid

muuda