Kaldsümmeetriline maatriks

Kaldsümmeetriline e. antisümmeetriline maatriks on lineaaralgebras ruutmaatriks, mille transponeeritud maatriks ühtib selle vastandmaatriksiga.

Maatriks A = (aij) on antisümmeetriline parajasti siis, kui selle elementide jaoks kehtib

kõikide indeksite i ja j jaoks. Sellest tingimusest järeldub, et A peadiagonaali elemendid on alati nullid:

.

Näiteks järgmine 3×3 maatriks on antisümmeetriline:

Vaata ka muuda