Rhuddani lade on Siluri ladestu Llandoveryi ladestiku globaalne kronostratigraafiline üksus (lade). Sellele on nime andnud Cefn-Rhuddan`i farm Llandoverys.[1] Lademele andis nime aastal 1971 piirkonnas töötanud L. R. M. Cocksi juhitud geoloogide grupp.[2]

Dob's Linni piirpaljand

Lademe alumist piiri määratleb graptoliit Akidograptus ascensus '​e esmakordne ilmumine Dob's Linni piirpaljandis Šotimaal, lademe ülempiiri märgib Trefawri paljandis graptoliitide Monograptus triangulatus esinemistsooni algus ja graptoliidi Monograptus austerus sequens ilmumine.[3]

Rhuddani lade lasub Hirnanti lademel ja see lamab Aeroni lademe all. Lademe vanus on 443,7...439 miljonit aastat. Eestis vastavad sellele Juuru lade ja Raikküla lademe alumine osa.

Rhuddani lademe moodustumise ajal jätkus Hirnanti lademe moodustamise ajal aset leidnud Ordoviitsiumi lõpu väljasuremine.[4]

Viited muuda

  1. Stratigraafia terminoloogia
  2. L. R. M. Cocks: The Llandovery Series in the Llandovery area. C. H. Holland ja M. G. Bassett (Hrsg.). A global standard for the Silurian System. National Museum of Wales, Geological Series 9: 36–50, Cardiff 1989
  3. GSSP Table - Paleozoic Era
  4. "Ordovician-Silurian extinction". Encyclopædia Britannica.