Aeroni lade on Siluri ladestu Llandoveryi ladestiku globaalne kronostratigraafiline üksus (lade). Sellele on nime andnud Cwm-coed-Aeron`i farm Llandoverys.[1] Lademele andis nime aastal 1971 piirkonnas töötanud L. R. M. Cocksi juhitud geoloogide grupp.[2]

Lademe alumist piiri määratleb Cwm-coed-Aeroni farmi lähistel Trefawri paljandis graptoliitide Monograptus triangulatus esinemistsooni algus ja graptoliidi Monograptus austerus sequens ilmumine Trefawri kihistusse, lademe ülempiiri märgib brahhiopoodide Eocoelia intermedia kadumine ja Eocoelia icurtisi ilmumine Wormwoodi kihistus Cefn-cerigi tee ääres asuvas mahajäetud kivimurrus.[3]

Aeroni lade lasub Rhuddani lademel ja see lamab Telychi lademe all. Lademe vanus on 439...436 miljonit aastat. Eestis vastab sellele Raikküla lademe ülemine osa.

Viited muuda

  1. Stratigraafia terminoloogia
  2. L. R. M. Cocks: The Llandovery Series in the Llandovery area. C. H. Holland ja M. G. Bassett (Hrsg.). A global standard for the Silurian System. National Museum of Wales, Geological Series 9: 36–50, Cardiff 1989
  3. GSSP Table - Paleozoic Era