Lamav kiht

Lamav kiht on kiht, mis on sellel lasuva kihi all.

Rikkumata lasumuse korral on lamav kiht lasuvast kihist vanem.