Revala ehk Revälä (Läti Henrikul Revele, Taani hindamisraamatus Reuælæ, hilisematel autoritel ka Revelä, Rivälä, samuti Rävala ja Räbala; saksa Reval, ladina Revalia, vene Revel jne) oli ajalooline maakond Põhja-Eestis.

Eesti ja Põhja-Läti maakonnad, linnused ja teed muinasaja lõpusajanditel

Revala pindala oli 13. sajandi algul 1600 adramaad; keskus linnusena Härjänpää, Lyndanise, hiljem Toompea; linnana Lidnanasõn, Reuelæ, Revel, Reval, Tanin Lydna, Taanilinna, Talyna, alates 1925. aastast rööbiti Tallinn ja Tallinna, alates 1933. aastast Tallinn.

Maakonna nime on mõned uurijad tuletanud Rebala nime Jõelähtmes asuva piirkonna ja küla nimest Reppel ning seejärel seostanud Rebalat tüvega rebu ning Jüri kihelkonna varasema nimega Ocrielae, mis tähendavat 'ookerkollast' ehk ladina ochre (Lennart Meri, "Hõbevalge").

Revala-Revele-Revälä tekkis arvatavasti I aastatuhande lõpul pKr praeguse Harjumaa (välja arvatud Kose ümbrus) ja Nõva maadel.

13. sajandi algul koosnes Revala-Revele-Revälä Rebala (Reppel), Ocrielæ ja Vomentakæ kihelkonnast. 12201221 moodustati Jõelähtme, Keila, Kuusalu ja Vaskjala ehk Jüri kirikukihelkond. 13. sajandi keskpaiku ühendati Revala Harjumaaga.

Rävala (Revala, Rebala...) on muinasaegne kohanimi, mis on levinud väga laialt ja mitmes tähenduses. Esiteks Rebala küla tähenduses. Teiseks Rebala muinaskihelkonna (praeguse Jõelähtme kirikukihelkonna eelkäija) tähenduses. Kolmandaks muinasmaakonna tähenduses, mis lisaks Revala muinaskihelkonnale hõlmas ka läänepoolsed Ocrielae (Lennart Meri on selle kohta kirjutanud) ja Vomentagana muinaskihelkonna. Neljandaks muinas-Virumaa läänepoolseima muinaskihelkonna tähenduses, mis paiknes "Päris-Revala" alade vastas. Viiendaks - Tallinna linna tähenduses.

Vaata ka

muuda