RHK-11 (Rahvusvaheline Haiguste Klassifikatsioon, 11. versioon, ladina keeles Classificatio internationalis morborum, CIM-11) on rahvusvaheline haiguste ja nendega seotud terviseprobleemide, epidemioloogia, sümptomite ja ebanormaalsete leidude ning kaebuste statistilise klassifikatsiooni üheteistkümnes versioon.

RHK on ingliskeelse akronüümi ICD (The International Classification of Diseases) eestikeelne vaste ja tähendab rahvusvahelist haiguste klassifikatsiooni, sidekriipsuga number näitab versiooni numbrit.

Klassifikatsiooni eesmärk on võimaldada eri riikides eri aegadel kogutud suremuse ja haigestumuse andmete süstemaatilist registreerimist, analüüsimist, interpreteerimist ja võrdlemist.

Jõustumine muuda

RHK-11 jõustus 1. jaanuaril 2022, milles leppisid kokku Maailma Terviseorganisatsiooni liikmesriigid 25. mail 2019.

Jaanuaris 2022 ei kasuta veel ükski riik antud klassifikatsiooni, laialdasemat rakendamist võib oodata 2020. aastate keskel.

Vaata ka muuda