Parömioloogia (kreeka sõnadest paroimia 'vanasõna, tarkussõna' ja logos 'õpetus') on teadus rahvaluule lühivormidest: vanasõnadest, kõnekäändudest jne.

Eestis on parömioloogiaga tegelenud Arvo Krikmann, Ingrid Sarv, Anneli Baran, Anne Hussar, Rein Saukas, Piret Voolaid.

Rahvusvaheliselt tuntud parömiolooge: Matti Kuusi, Peter Grzybek, Wolfgang Mieder.