Parömioloogia

Parömioloogia (kreeka sõnadest paroimia 'vanasõna, tarkussõna' ja logos 'õpetus') on teadus rahvaluule lühivormidest: vanasõnadest, kõnekäändudest jne.

Eestis on parömioloogiaga tegelenud Arvo Krikmann.

Teisi parömiolooge: Matti Kuusi, Peter Grzybek.