Anneli Baran (sündinud 13. juunil 1970) on eesti folklorist, Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna vanemteadur.

Tema peamised uurimisvaldkonnad on seotud folkloori lühivormide, eeskätt kõnekäändudega nende vormi-, tüpoloogia ja sisurikkuses ning meediavormides. On seotud Euroopa võrdlevate fraseoloogia-uuringutega, teadusuurimuste sarja Reetor toimetaja alates 2015.

Kaitses *1999 Tartu Ülikoolis magistrikraadi "Eesti keele fraseoloogia põhijoontest ja struktuurist" ja 2011 Tartu Ülikoolis doktorikraadi "Eesti keele fraseologismide semantika" Baran Eesti fraseologismide semantika.

Haridustee muuda

 • 2003–2011 Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna kultuuriteaduste ja kunstide instituudi doktoriõpe
 • 1995–1999 Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti ja soome-ugri filoloogia magistriõpe
 • 1989–1995 Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti ja soome-ugri filoloogia bakalaureuseõpe

Ametikohad muuda

 • 2014–2018 Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna vanemteadur
 • 2000–01.07.2014 Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna teadur
 • 1999–2000 Eesti Keele Instituudi folkloristika osakonna teadur
 • 1994–1999 Eesti Keele Instituudi folkloristika osakonna assistent

Teadustegevus muuda

 • 2016- "The Weather Lore Research Team", asutajaliige ja koordinaator
 • 2015−2018 sarja Reetor peatoimetaja
 • 2015− Rahvusvahelise folkloristide ühenduse The Folklore Fellows (Soome Teaduste Akadeemia) liige
 • 2013− Rahvusvahelise Etnoloogia ja Folkloori Seltsi SIEF (Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore) liige
 • 2005− The European Society of Phraseology/Europhras liige

Teadusprojektid muuda

 • IUT22-5 "Folkloori narratiivsed ja usundilised aspektid (1.01.2014−31.12.2019)", Mare Kõiva, Eesti Kirjandusmuuseum.
 • EKKM14-385 "Eesti kõnekäändude ja fraselogismide allikväljaanne (1.01.2014−31.12.2018)", Anneli Baran, Eesti Kirjandusmuuseum
 • 2011 oktoober, projekti "Saaremaa ja Muhumaa koolinoorte fraseoloogia-alane küsitlus" läbiviimine Eesti Kultuuriministeeriumi programmi "Saarte pärimuslik kultuurikeskkond 2011-2014" raames, projektijuht
 • 2009- "Intercontinental Dialogue on Phraseology (IDP project)": Research on phraseology in Europe and Asia Conducted by: Uniwersytet w Białymstoku, Zakład Współczesnego Języka Polskiego/Białystok University, Contemporary Polish Language Unit in cooperation with Kwansei Gakuin University, Graduate School of Language, Communication, and Culture (projektijuht dr. Joanna Szerszunowicz)
 • 2006- "Widespread Idioms in Europe and Beyond" A Cross-linguistic and Cross-cultural Research-project (projektijuht Dr. Elisabeth Piirainen), projekti kaastöötaja
 • EKKM09-150 "Eesti kõnekäändude ja fraseologismide andmebaas ja fraseologismide allikpublikatsioon "Monumenta Estoniae Antiquae" sarjas (1.01.2009−31.12.2013)", Anneli Baran, Eesti Kirjandusmuuseum.
 • SF0030181s08 "Folkloori narratiivsed aspektid. Võim, isiksus ja globaliseerumine (1.01.2008−31.12.2013)", Mare Kõiva, Eesti Kirjandusmuuseum.
 • EKKTT08-29 "Eesti fraseologismide elektroonilise alussõnastiku loomine (1.01.2008−31.12.2010)", Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseum.
 • EKRM05-55 "Eesti kõnekäändude ja fraseologismide andmebaas (1.01.2005−31.12.2008)", Asta Õim, Eesti Kirjandusmuuseum.
 • SF0032472s03 "Eesti ja teiste rahvaste folkloor: pärimus, identiteet ja globaliseerumine (1.01.2003−31.12.2007)", Mare Kõiva, Eesti Kirjandusmuuseum.
 • SF0182553s03 "Argikultuuri diskursus ja kultuuride dialoog (1.01.2003−31.12.2007)", Ülo Valk, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond

Stipendiumid muuda

 • 2007 Tartu Ülikooli partnerülikoolide lepingu alusel 1-kuuline stipendium teadusalaseks tegevuseks Kieli Ülikoolis
 • 2006 Tartu Ülikooli partnerülikoolide lepingu alusel 1-kuuline stipendium teadusalaseks tegevuseks Konstanzi Ülikoolis

Korraldatud teadusüritused muuda

 • 2016 seminari "Prospects and Perspectives of Meteorological Paremiology" korraldaja, 18.-19. oktoober 2016, Eesti Kirjandusmuuseumis
 • 2014 Akadeemik Arvo Krikmanni juubelisümpoosioni "Scala naturae", 18.08.2014 Eesti Teaduste Akadeemias, korraldamine
 • 2009 Interdistsiplinaarse rahvusvahelise konverentsi "Keelest meeleni 3, pühendatud akadeemik Arvo Krikmanni 70. sünnipäevale",

10.-11.09.2009 Eesti Kirjandusmuuseumis, korraldamine

Andmebaasid muuda

Andmebaasi "Justkui. Eesti kõnekäändude ja fraseologismide andmebaas" looja ja kaastööline. Andmebaas Justkui

Valik publikatsioone muuda

 • Baran, Anneli (2017). Virumaa vanasõnad ja kõnekäänud. Mäetagused 66, lk. 139−160. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, DOI: MT2017.66.baran.
 • Baran, Anneli (2017). Eestikeelse termini kõnekäänd kujunemislugu. Mäetagused, 69, lk. 77−108. DOI: 10.7592/MT2017.69.baran.
 • Baran, Anneli (2017). Vellerismist - ühest erilisest väikevormist. Methis. Studia humaniora Estonica, 19, lk. 31−52. DOI: 10.7592/methis.v15i19.13435.
 • Baran, Anneli (2016). Political rhetoric and publicity in the digital age. Traditiones : zbornik Instituta za slovensko narodopisje in Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU = Acta Instituti ethnographiae et Instituti ethnomusicologiae Slovenorum, 45/3, pp. 27−42. DOI: 10.3986/Traditio2016450303.
 • Baran, Anneli (2016). Termini 'kõnekäänd' kujunemisest. Oma Keel, 1, 22−29.
 • Baran, Aneli (2015). Mida on ühist rahvastikustatistikal ja kujundlikul keelel – "pruudipõuast" interneti näitel. Baran, A. (Toim.). Reetor 9. Uurimusi tänapäevasest kujundkeelest, lk. 73−120. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus.
 • Baran, Aneli (2015). Gender in Estonian Older Phraseology. In: Szerszunowicz, Joanna; Nowowiejski Boguslaw (Ed.). Linguo-Cultural Research on Phraseology. Volume Three. (315−336). Bialystok: University of Bialystok Publishing House. (Intercontinental Dialogue on Phraseology III project Research on Phraseology in Europe and Asia; 3).

Viited muuda

Välislingid muuda