Wolfgang Mieder

Wolfgang Mieder (sündinud 17. veebruaril 1944) on folklorist ja fraseoloog, germanistika ja medievistika ekspert, kaasaegse parömioloogia arendaja.

Ta töötas 50 aastat Vermonti Ülikoolis[viide?] ja oli pikka aega germanistika professor. Ta on enam kui saja vanasõnateemalise raamatu ja üle kolmesaja artikli autor, aastaraamatu "Proverbium: Yearbook of International Proverb Scholarship" ja raamatusarja "Supplement Series to Proverbium" toimetaja, paljude teadusorganisatsioonide liige, teaduspreemiate laureaat.

Wolfgang Mieder on eesti folkloristide sõber, eesti folklooriajakirjade ja -sarjade toimetuskolleegiumide liige ja kaasautor, eesti parömioloogia mentor, kes on andnud eesti uurijaile hinnalisi konsultatsioone, toetanud konkursiprojekte, kinkinud hulganisti parömioloogilist kirjandust, on eesti parömioloogide jt folkloristidega regulaarses kirjavahetuses.

Ta on mõiste "antivanasõna" looja. (Antivanasõnad on muudetud või ümber tehtud vanasõnad, mille põhieesmärk pole enam õpetlikkus, vaid esmajoones vaimukus, üllatus, uudsus ja naljasaamine. Näiteks asendatakse varem tuntud klassikalises vanasõnas mõni sõna, muudetakse teist poolt või lisatakse lihtlauselisele vanasõnale kõrvallause, mis muudab senist tähendust.) Mõiste esines W. Miederi ja Anna T. Litovkina ühisväljaandes "Twisted Wisdom: Modern Anti-Proverbs" (2002).

Wolfgang Miederi 70. sünnipäevaks ilmus Christian Grandli ja Kevin McKenna toimetusel pühendusteos ""Bis dat, qui cito dat" – Gegengabe in Paremiology, Folklore, Language and Literature. Honoring Wolfgang Mieder on His Seventieth Birthday" (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014).