Päratu integraal

Olgu funktsioon määratud ja pidev piirkonnas siis funktsiooni päratuks integraaliks piirkonnas nimetatakse piirväärtust

Kui piirväärtus on olemas, siis öeldakse, et päratu integraal koondub. Kui seda piirväärtust ei eksisteeri või kui ta on lõpmatu, siis öeldakse, et päratu integraal hajub.

NäideRedigeeri

Seega antud päratu integraal koondub ja selle väärtus on π/2.

Päratu integraal teiste lõpmatute vahemike korralRedigeeri

Analoogselt defineeritakse päratu integraal piirkonnas  

 

Vahemikus   defineeritakse päratu integraal järgmiselt (kasutades aditiivsust):

 

kus   on suvaliselt valitud arv.

Päratu integraali geomeetriline tähendusRedigeeri

Kui piirkonnas   on funktsiooni   graafik x-telje kohal ( ), siis on päratu integraali geomeetriline tähendus analoogiline määratud integraali geomeetrilise tähendusega. Päratu integraal

 

on võrdne sellise xy-tasandi piirkonna pindalaga, mida piiravad x-telg, vertikaalne sirge x=a ja funktsiooni   graafik.

 
Funktsiooni   graafik

NäideRedigeeri

 

on võrdne sellise xy-tasandi piirkonna pindalaga, mida piiravad x-telg ja funktsiooni   graafik. Eespool selgus, et

 

Seega

 

Vaata kaRedigeeri