Määramata integraal

Funktsiooni määramata integraaliks nimetatakse avaldist

,

kus on funktsiooni mingi algfunktsioon ja on suvaline konstant, ja seda tähistatakse nii:

Konstanti nimetatakse integreerimiskonstandiks.

Funktsiooni nimetatakse funktsiooni algfunktsiooniks piirkonnas , kui iga korral. Funktsiooni algfunktsiooni leidmist nimetatakse funktsiooni integreerimiseks.

Näide muuda

Funktsiooni

 

algfunktsiooniks on

 

sest   ehk  

Vaata ka muuda