Avaldis

valem, mis esindab matemaatilist objekti

Avaldis on eeskiri. Avaldis määrab ära tehted ja tehete sooritamise järjekorra.

On olemas nii arv- kui tähtavaldisi.

  • Näide arvavaldisest:
2 + 5
4 / (5 + 2)
  • Näide tähtavaldisest:
7 + e
a + b