Tehe

matemaatiline protseduur, mis annab tulemuse ühest või rohkemast sisendväärtusest

Tehe ehk operatsioon on toiming, mis seab mingi kindla tulemuse kindlate eeskirjade järgi vastavusse ühe või enama matemaatilise objektiga (nt liitmine, jagamine, ruutjuure võtmine).[1]

Üldistatult on tehe kujutus hulkade A1, ..., An otsekorrutiselt A1 × A2 × ... × An hulgale B.

Kui n = 0, siis fikseerib tehe mingi elemendi b hulgast B.

Naturaalarv n on tehte aarsus. 0-aarset tehet nimetatakse nullaarseks ehk nullkohaliseks, 1-aarset unaarseks ehk ühekohaliseks, 2-aarset binaarseks ehk kahekohaliseks ja 3-aarset ternaarseks ehk kolmekohaliseks tehteks.

Erijuhul, kui A1 = A2 = ... = An = B, on tegemist algebralise tehtega. Sageli mõeldaksegi tehte all algebralist tehet.

Tehtemärgid

muuda

Tehtemärgid on märgid, millega aritmeetikas ja algebras tähistatakse tehteid:[2]

  • liitmine, tehtemärk "+", nt 8 + 4 = 12
  • lahutamine, tehtemärk "–", nt 12 – 4 = 8
  • korrutamine, tehtemärk "·" või "×", nt 3 · 4 = 12 või 3 × 4 = 12
  • jagamine, tehtemärk ":" või "/" või rõhtkriips, nt 12 : 4 = 3 või 12 / 4 = 3 või  

Tehtemärkide ette ja järele jäetakse tühik.[3]

Viited

muuda