Nullaarne tehe on tehe aarsusega 0.

Nullaarne algebraline tehe hulgal A fikseerib hulga A mingi elemendi.

Näiteks rühmades ja monoidides võib ühikelemendi võtmist vaadelda nullaarse tehtena. Kõik täisarvud (või ratsionaalarvud või kompleksarvud, moodustavad liitmise suhtes rühma, mille ühikelemendiks on 0. Kõik naturaalarvud moodustavad liitmise suhtes monoidi, mille ühikelemendiks on 0. Kõik positiivsed ratsionaalarvud (või kõik positiivsed ratsionaalarvud) moodustavad korrutamise suhtes rühma, mille ühikelemendiks on 1.