Ozoli mõis (Liepmuiža kihelkond)

Ozoli mõis 1903. aasta kaardil. Väljavõte kaardilt Wegekarte des Wendenschen Kreises mit den Kirchspiels- und Gutsgrenzen (1904).

Ozoli mõis (saksa keeles Ohselshof, läti keeles Ozolu muiža) oli rüütlimõis Liivimaal Võnnu kreisis Liepmuiža kihelkonnas. Tänapäeval asub Lätis Ērgļi piirkonnas Sausnēja vallas Sidrabiņis.