Nihkeelastsusmoodul

Nihkeelastsusmooduliks ehk nihkemooduliks nimetatakse tugevusõpetuses võrdetegurit, mis iseloomustab materjali jäikust ehk vastupanu nihkedeformatsioonile. Tähis G. Nihkeealastsusmoodul seob omavahel nihkepinget ja nihkemoonet:

Nihkemoone

kus

= nihkepinge
on jõud mis mõjub
on pindala millele jõud mõjub
on nihkemoone. Üldiselt on nihkemoone võrdne , mõnedel juhtudel ka
on põiknihe
on algpikkus

Nihkeealastsusmoodul on normaalelastsusmooduli ja Poissoni teguriga seotud valemiga

,

kus G on nihkeelastsusmoodul, E normaalelastsusmoodul, ν Poissoni tegur.

Nihkemooduli väärtuseidRedigeeri

Metallidel  .

Materjalide nihkemooduli väärtuseid
Materjal Nihkemoodul G, GPa
Terased 80
Alumiiniumisulamid 27
Titaansulamid 40
Kummi 0,2...1,0

Vaata kaRedigeeri