Nihkeelastsusmoodul

Nihkeelastsusmoodul ehk nihkemoodul (tähis ) on tugevusõpetuses võrdetegur, mis iseloomustab materjali jäikust ehk vastupanu nihkedeformatsioonile. Nihkemooduli mõõtühik SI-süsteemis on paskal, praktikas enamasti kasutusel gigapaskal (GPa).

Definitsioon

muuda

Nihkeealastsusmoodul seob omavahel nihkepinget ja nihkemoonet:

 

kus

  = nihkepinge;
  on mõjuv jõud;
  on pindala, millele jõud mõjub;
  on nihkemoone; üldiselt  , mõnel juhul ka  ;
  on põiknihe;
  on algpikkus.

Isotroopsete materjalide puhul on nihkeealastsusmoodul seotud normaalelastsusmooduliga   ja Poissoni teguriga   läbi valemi

 .

Nihkemooduli väärtuseid

muuda

Metallidel  .

Materjalide nihkemooduli väärtuseid
Materjal Nihkemoodul (GPa)
Terased 80
Alumiiniumisulamid 27
Titaanisulamid 40
Kummi 0,2...1,0

Vaata ka

muuda