Normaalelastsusmoodul

Normaalelastsusmoodul ka Youngi moodul (tähis enamasti E, vahest Y) on suurus, mis näitab elastses olekus materjali mingi normaalpinge korral vastupanu normaali suunalisele deformatsioonile. Normaalelastusmoodul see avaldub normaalpinge ja normaalmoonde kaudu kujul:

kus on normaalpinge, on normaalmoone.

Normaalelastsusmoodul iseloomustab materjal jäikust. Jäikus on keha võime avaldada välisjõu deformeerimisele vastupanu keha materjali elastsuspiiri ulatuses.

kus

F on rakendatud jõud;
S on pind, millele mõjub koormus;
Δl on keha pikkuse muutus;
l0 on keha algne pikkus.

Mõõtühik:

Normaalelastusmoodulite väärtusi muuda

Erinevate materjalide normaalelastsusmoodulite väärtusi
Materjal Elastsusmoodul E, GPa
Terased 190...220
Titaansulamid 110...120
Alumiiniumsulamid 70...75
Puit, piki kiudu 8...12
Kapron 1,0...1,4
Löögikindel polüstüreen 0,5...0,7
Kummi 0,7...4,0

Vaata ka muuda