Deformatsioon

(Ümber suunatud leheküljelt Moone (mehaanika))

Deformatsiooniks ehk deformeerumiseks nimetatakse keha osakeste vastastikuse asendi muutusi, mis tingivad selle keha kuju ja mõõtmete (mahu) muutuse.

Moone muuda

Suhtelist deformatsiooni nimetatakse moondeks (ing. k - strain). Suhtelise normaaldeformatsiooni asemel kasutatakse sõna normaalmoone ja suhtelise nihkedeformatsiooni puhul nihkemoone.

Liigitus muuda

Deformatsioonid jagunevad plastseteks ja elastseteks.

  • Plastsed deformatsioonid on deformatsioonid, mille korral pärast deformatsiooni esile kutsunud jõu kõrvaldamist keha esialgne kuju ja mõõtmed ei taastu (näiteks plastiliini voolimine, paberi kortsutamine).
  • Elastsed deformatsioonid on deformatsioonid, mille korral pärast deformatsiooni esile kutsunud jõu kõrvaldamist keha esialgne kuju ja mõõtmed taastuvad (näiteks vedru kokkusurumine).