Paskal (Blaise Pascali järgi), tähis Pa, on rõhu mõõtühik SI-süsteemis. 1 Pa on rõhk või mehaaniline pinge, mille tekitab 1 m2 suurusele pinnale ühtlaselt jaotunud 1 N suurune jõud:

ehk SI põhiühikutes

Võrdlus teiste rõhuühikutega

muuda
1 Pa bar at atm mm Hg, Torr
1 paskal (Pa) × 10–5 10,197⋅10−6 9,8692⋅10−6 7,5006⋅10−3
1 baar (bar) 105 × 1,0197 0,98692 750,06
1 tehniline atmosfäär (at) 98066,5 0,980665 × 0,96784 735,56
1 füüsikaline atmosfäär (atm) 101325 1,01325 1,033 × 760
1 millimeeter
elavhõbedasammast
(mm Hg)

ehk 1 torr (Torr)
133,322 1,3332⋅10−3 1,3595⋅10−3 1,3158⋅10−3 ×

Vaata ka

muuda