Narva jõe piirkond

Narva jõe piirkond ehk Narva jõe äärsed alad (vene keeles Принаровье) on piirkond Narva jõe kallastel. Narva jõe vasakul kaldal kuulub sellesse piirkonda Ida-Viru maakonna idapoolsem osa, Narva jõe paremal kaldal aga Viru Ingeri vaidlusalune territoorium (praegu de facto Venemaa Leningradi oblasti lääneosa), mis külgneb Narva jõega (Narva-tagune).

Narva jõe piirkonna kaart

Juba sajandeid elasid selles piirkonnas läbisegi eestlased, vadjalased, isurid, hilisemal ajal ka venelased. Venelaste sisseränne põlistele ingeri ja eesti aladele toimus peamiselt pärast Teist maailmasõda, kui isurid ja ingerisoomlased deporteeriti mujale NSV Liidu aladele ja nende tühjaksjäänud küladesse asusid (asustati) elama venelased. Ka eestlastel ei lubatud põlistele eesti aladele Narva ümbruses naasta pärast 1944. aasta lahinguid.