Lahingukool

(Ümber suunatud leheküljelt Meegomäe lahingukool)
Kaitseväe Võru Lahingukooli embleem

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukool (varem Allohvitseride Kool ja Kaitseväe Võru Lahingukool) koolitatakse vanemallohvitsere ja reservohvitsere.

Vanemallohvitseride kursused jagunevad vanemallohvitseride baaskursuseks, vanemveebli kursuseks ja erialaametikoha vanemallohvitseride kursuseks. Alates 2005. aastast on KVÜÕA Lahingukooli vanemallohvitseride baaskursusele võimalik õppima asuda ka reservväelastel. Reservohvitseride kursused jagunevad reservrühmaülemate baaskursuseks ajateenijale ja vabatahtlike reservohvitseride kursusteks.

Kool paikneb Võrus Taara sõjaväelinnakus ja kuulub Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste koosseisu.

Kooli ülem on major Madis Nõmme.

TegevusRedigeeri

Kooli ülesandeks on vanemallohvitseride ja reservohvitseride koolitamine ning täiendõpe.

Vanemallohvitseri kursus (VAK) algab augustis ja lõpeb juunis, koosnedes baasosast (VABK) ja erialaosast (VAEK), mis sageli toimub väljaspool kooli vastavates väeosades.

Reservohvitsere koolitatakse nii ajateenijatest (RRÜBKA kursustel) kui ka vabatahtlike reservohvitseride kursustel (VROK).

AjaluguRedigeeri

Allohvitseride Kool 1921–1923Redigeeri

Vabadussõjas ei olnud soodsaid võimalusi allohvitseride ettevalmistamiseks, sest iga mees oli hädavajalik võitlemiseks rindel. Sõja lõppedes vajas kaitsevägi aga allohvitsere, kes oleksid suutelised kasvatama ja õpetama sõdureid rahuajal. Koolis olid veel järgmised allüksused: jalaväe õppepataljon, suurtükiväe õppepataljon, ratsaväe õppeeskadron, mis paiknesid Tallinnas. Sõjaministri päevakäsuga nr. 156, 20. aprillist 1920 pandi alus suurtükiväe allohvitseride koolile, käskkirjadega nr. 320 ja nr. 321, 20. maist samast aastast vastavalt ratsaväe- ja jalaväe allohvitseride koolile.

Jalaväekoolile pandi alus 20. mail 1920 sõjaministri päevakäsuga nr 321. Seda kuupäeva loetakse Allohvitseride Kooli sünnipäevaks ja sama kuupäeva (20. mai) tähistatakse ka lahingukooli aastapäevana.

Allohvitseride Kool sai oma nime 1921. aasta jaanuaris jala-, suurtüki- ja ratsaväe koolide ühendamisel üheks väeosaks.

Allohvitseride Kool 1923–1936Redigeeri

1923. aasta sügisel liideti kõik sõjaväe õppeasutused Sõjaväe Ühendatud Õppeasutusteks, endise Peeter Suure merekindluse sõjaväelinnaku Tondi kasarmutes. Allohvitseride Kool Juhkentalist Ülemiste kasarmutest Tondile II plokki. Kõrgema sõjakooli juht oli ühtlasi kõigi sõjaväe õppe-asutuste kõrgem ülem.

1928. aasta sügisel lõpetati ajateenijate allohvitseride ettevalmistamine Allohvitseride Koolis, kooli ainsaks ülesandeks jäi täienduskursuste korraldamine üleajateenijatele.

Lahingukool 1936–1940Redigeeri

1936. aastal Allohvitseride Kool likvideeriti ja sama aasta lõpus asutati Lahingukool. Lahingukooli õppetöö eesmärgiks oli ohvitseride, allohvitseride ja portupee-aspirantide sõjalise kasvatuse süvendamine, lahingutehniliste ja taktikaliste ettevalmistuste täiendamine, viimistlemine ja ühtlustamine. Samuti erialaste teadmiste ja oskuste andmine, uute täiendamine, viimistlemine ja ühtlustamine, uute relvade ja võitlusvahendite käsitsemine ning katsetamine.

TaasloomineRedigeeri

Kaitseväe Lahingukool taasasutati 27. detsembril 1992 asukohaga Võrus Meegomäel endises Kuperjanovi Üksik-jalaväepataljoni majutuskohas vanas ALMAVÜ autokoolis.

Esmaseks ülesandeks sai ajateenijatest nooremallohvitseride ja kaadrikaitseväelastest vanemallohvitseridele haridussüsteemi ja väljaõppe arendamine. Selleks asutati seersandikursus (SK) ja veeblikursus (VK). Eeskuju võeti sageli Soome kaitsejõududest, kus said väljaõppe mitmed instruktorid. Aastas õpetati kaitseväele välja 2–3 u 150–200-liikmelist lendu noorem- ja vanemallohvitsere, mis tagas ja säilitas õppekvaliteedi kõrge taseme koolis ning arendas ühtlast lahingulist ettevalmistust kogu kaitseväes.

2000. aastate algul lõpetati koolis ajateenijate-nooremallohvitseride ettevalmistamine. Jätkati vanemallohvitseride ja reservohvitseride kursustega.

Lahingukool liitus Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustega 2010. aasta 1. augustil. 2014. aastal valmis Võrus Taara linnakus kaasaegne kasarmu- ja õppehoone ning 2014. õppeaasta algas uues majas.

Kooli endised ülemadRedigeeri

1920–1940

1992–2008

  • Vladimir Fedosenko
  • leitnant Rein Vaabel
  • kapten Leo Kunnas
  • kapten Raivo Tamm
  • kapten Tarmo Laaniste
  • kapten Veljo Raide
  • kapten Tõnis Org
  • major Mirko Arroküll

Vaata kaRedigeeri

VälislingidRedigeeri