See artikkel räägib informatsiooni kogumisest; perekonnanime kohta vaata artiklit Luure (perekonnanimi).

Luure on salajase või raskesti kättesaadava teabe kogumine ja edastamine, laiemas tähenduses ka lihtsalt varjatult informatsiooni kogumine teabehankeprotsessis.

Spionaaž on salajase (riigisaladuseks tunnistatud) teabe hankimine ja edastamine välisriigi või konkureeriva asutuse esindajale.

Mõlema termini asemel on kasutatud sõna salakuulamine. Luure mõiste on laiem kui salakuulamise mõiste. Salakuulamist selle tavalises tähenduses seostatakse tihti tegevusega, millel puudub moraalne alus.

Luuretegevus sisaldab poliitilise, majandusliku ja tehnilise informatsiooni hankimist. Teavet kogutakse enamasti avalikest allikatest. Luureandmetel võib olla suur tähtsus ka valitsuse otsustes. Hea luure võib korvata väikese rahva armee ja relvastuse vähesuse.

Ingliskeelne oskussõna intelligence tähendab teadmisi, võimet õppida ja teadmisi kasutada. Luure laiemas tähenduses on riikide tegevus teiste riikide tegevuse mõistmiseks ja maõjutamiseks. Demokraatlikus riigis annab luurele ja vastuluurele tegevusraamid põhiseadus, rahvusvahelised lepingud ja muud asutuste vahelist toimimist regulerivad seadused.

Jaotus

muuda

Vaata ka

muuda

Välislingid

muuda