Kosmose- ehk satelliitluure (inglise keeles Geospatial Intelligence ehk GEOINT) on salajase või raskesti kättesaadava info kogumine kosmoses paiknevate luuresatelliitide abil.

Kosmoseluure eeldab luuresatelliidi olemasolu, see on väga kallis ning seetõttu tegelevad kosmoseluurega üksikud riigid.

Suurim kosmoseluuret koordineeriv luureamet on Ameerika Ühendriikide Riiklik Julgeolekuagentuur NSA (National Security Agency).

Vaata ka muuda