Luureamet

Luureamet on riigiasutus, mille ülesanne on koguda ja analüüsida salajast või raskelt kättesaadavat teavet ehk teha luuret.

Luureametid jaotuvad peamiselt välis- ja vastuluureametiteks.

Välisluureametid jaotuvad vastavalt infokogumise viisile agentuur- ja tehnilise luure ametiteks.

Luureametid jaotuvad veel ka vastavalt sellele, kas nad koguvad tsiviil- või sõjaväealast infot, viimast koguvad sõjaväeluure ametid.

EestiRedigeeri

Eestis tegeleb välisluurega Välisluureamet ja vastuluurega Kaitsepolitseiamet.

Vaata kaRedigeeri