Loodusharidus (inglise keeles nature education) on loodusesse ja selle kasutamisse puutuvate teadmiste, oskuste ja hoiakute süsteemne edastamine.[1] Loodusharidus on osa keskkonnaharidusest.
Loodusharidus aitab lastel arendada tõhusaid suhteid neid ümbritseva looduskeskkonnaga ning parandada tundlikkust looduse ja sotsiaalsete suhete suhtes.[2] Loodusharidus jõuab inimesteni näiteks üldhariduskoolide, muuseumide, loodusvaatluste, raamatute, ekskursioonide, õppeprogrammide, meedia ja huviringide kaudu.
Loodusharidusprogrammid käsitlevad looduskaitse, loodushoiu ja selle väärtustamise, ühiskonna ja looduse suhte, kliimamuutuste ja pärandkultuuri teemasid.[3]

Loodusega saab paremini tuttavaks, minnes loodusesse ning kogedes seda kõigi viie meelega.

Ajalugu muuda

Õppimise viimine siseruumidest välja ning kogemuslik õuesõppimine on olemas olnud ja arenenud 19. sajandist alates. Eelmise sajandi linnastumise kasvuga ning "loodusdefitsiidi häire" (inglise keeles nature-deficit disorder) tõusuga on hoiak formaalsesse õuesõppeharidusse palju muutunud. 1950. aastatel asutati palju loodus- ja metsakoole Skandinaavias, Euroopas ja Suurbritannias.[4]

Loodusharidus Eestis muuda

Loodusharidust antakse Eestis väga laialdaselt ning keskkonnaamet ja RMK on keskkonna- ja loodushariduse suured edendajad. Loodusharidust annavad Tallinna loomaaed, Tartu loodusmaja, looduskoolid ja RMK külastuskeskused.

Tallinna loomaaed muuda

Loomaaedade kõige üldisem eesmärk on looduskaitse, nii on määranud ülemaailmne loomaaedade strateegia. Tallinna loomaaia keskkonnahariduskeskuses tegutseb aasta ringi laste loomaaed, mis pakub lastele teavet loomade kohta. Sügiseti saavad alguse looduskooli huviringid, kuhu on oodatud lapsed neljandast eluaastast ning õpilased kuni gümnaasiumi lõpuni. Zookoolis on võimalik kooliklassidel korraldada loodusõpetuse, bioloogia- ja geograafiatunde. Valida saab töölehtede või aktiivõppeprogrammide vahel, mida korraldavad spetsialistid. Mõlemad toetavad riikliku õppekava läbimist.[5]

Tartu loodusmaja muuda

Tartu loodusmaja on mitmekülgne asutus, mille missioon on kujundada loodushariduse kaudu keskkonnasõbralikku mõtteviisi nii laste, noorte kui ka täiskasvanute hulgas. Tartu loodusmajas on õppeprogrammid koolidele ja lasteaedadele, õpitoad lastele ja täiskasvanutele ning huvikool väga erinevate huviringidega. Samuti on võimalik pidada lastesünnipäevi ning muid üritusi.[6]

Viited muuda

  1. "EKI ÜHENDSÕNASTIK 2022". Eesti Keele Instituut. 2022. Vaadatud 7. mai 2022.
  2. Uzun, F. V., & Keles, O. 2012. "The effects of nature education project on the environmental awareness and behavior". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 2912–2916. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.05.588 Vaadatud 7. mai 2022
  3. "Loodusharidus: õppekäigud, loodushoid, õuesõpe". SelgeSiht OÜ. Vaadatud 7. mai 2022.
  4. "What is Nature Education?". Hand in Hand Nature Education. Vaadatud 7. mai 2022.
  5. "Loodusharidus". Tallinna loomaaed. Vaadatud 7. mai 2022.
  6. "Tartu loodusmaja". Vaadatud 7. mai 2022.