Pärandkultuur on kultuuripärandi üks avaldusmisvorme, mille all mõistetakse inimese loodud kultuuripärandi objekte maastikul.

Pärandkultuuri mõiste on toonud eesti keelde Lembitu Tarang seoses Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) pärandkultuuri objektide kaardistamisega.

Aastail 2005–2011 kaardistati Riigimetsa Majandamise Keskuse eestvõttel Eesti pärandkultuuri, mille raames loendatati ja tähistati ka muid pärandkultuuri objekte: näiteks mahajäetud talukohti, küladevahelisi metsateid, mahajäetud metsavahitalude põliseid õuepuid, keldreid, kiviaedu, turbalõikamise kohti, lubjaahjude varemeid, söemiilide asukohti, tõrvaahjusid, savitööstusi ja potaseahjusid, piimapukkisid, hooneid ja hoonete varemeid, kaevikuid, lubjapõletuskohti, teid, sõjalisi rajatisi. Selle projekti raames koguti ka metsaosade, metsateede, sihtide, kõrgendike, metsaheinamaade ja rabasilmade ajaloolisi rahvapäraseid nimetusi.

Kokku kaardistati 35 006 pärandkultuuri objekti, mis maakondade lõikes jagunesid järgmiselt[1]:

Maakond Objektide arv
Saaremaa 5541
Pärnumaa 3335
Tartumaa 3128
Lääne-Virumaa 2881
Põlvamaa 2606
Võrumaa 2491
Viljandimaa 2195
Läänemaa 1941
Harjumaa 1934
Jõgevamaa 1794
Ida-Virumaa 1774
Valgamaa 1583
Järvamaa 1487
Raplamaa 1428
Hiiumaa 888
Kokku 35 006
Kaardistatud pärandkultuuri objektid tüüpide lõikes
Põlised talukohad 5543
Kohanimed 2488
Metsavahikohad 1261
Tuuleveskid 1119
Koolihooned 1095
Mõisaarhitektuur 1022
Nõukogudeaegne pärandkultuur 985
Asundustalud 952
Popsitalud 855
Vesiveskid 783
Muud (143 tüüpi) 18 903
Kokku 35 006

Vaata ka

muuda

Viited

muuda

Kirjandust

muuda
  • Tarang, Lembitu; Hellström, Kristiina; Kaljuvee, Rein; Kusmin, Jürgen; Neljandik, Triin; Raid, Maire 2007. Väike pärandkultuuri käsiraamat. Tartu: Eesti Loodusfoto. [ISBN 978-9985-830-77-2]
  • Neljandik, Triin 2007. Pärandkultuur metsas: Oandu. [Tallinn]: Riigimetsa Majandamise Keskus, Triip. [ISBN 978-9949-15-614-6]
  • Kusmin, Jürgen (koost.) 2007. Raplamaa pärandkultuurist. Rapla: Eesti Loodusfoto. [ISBN 978-9985-830-80-2]
  • Tarang, Lembitu (koost.) 2007. Läänemaa pärandkultuurist. Kullamaa: Eesti Loodusfoto. [ISBN 978-9985-830-81-9]
  • Näppo, Elle (koost.) 2008. Järvamaa pärandkultuurist. Paide: Eesti Loodusfoto. [ISBN 978-9985-830-93-2]
  • Neljandik, Triin (koost.) 2008. Harjumaa pärandkultuurist. Tallinn: Eesti Loodusfoto. [ISBN 978-9985-830-94-9]
  • Raudoja, Ahto (konsultant) 2010. Võrumaa pärandkultuurist. Võru: Eesti Loodusfoto. [ISBN 978-9985-830-99-4]
  • Rosenberg, Tiit (konsultant) 2010. Valgamaa pärandkultuurist. Valga: Eesti Loodusfoto. [ISBN 978-9985-830-98-7]
  • Sandrak, Ott (konsultant) 2010. Lääne-Virumaa pärandkultuurist. Rakvere: Eesti Loodusfoto. [ISBN 978-9949-460-02-1]
  • Jonuks, Tõnno (konsultant) 2010. Ida-Virumaa pärandkultuurist. Narva: Eesti Loodusfoto. [ISBN 978-9949-460-01-4]

Välislingid

muuda