Lihaloom on koduloom, keda kasvatatakse liha kui toiduaine saamise eesmärgil. Levinumad lihaloomad on lehm ja siga, samuti kasvatatakse liha pärast lambaid, kitsi jts. Sama loomaliiki eri tõuge võidakse kasvatada eri otstarvetel, näiteks on piimalehmad, lihalehmad ja ka liha-piimalehmad, kellelt saadakse nii piima kui ka liha.

Osa roheliste ideoloogiate pooldajaist võitleb lihaloomakasvatuse lõpetamise või vähendamise poolt, kuna lihatootmise ökoloogiline jalajälg on levinud hinnangute kohaselt suurem kui taimekasvatusel. Selle vastu võidakse olla ka eetilistel põhjustel, kuna lihaloomalt liha saamiseks tuleb loom tavaliselt tappa. Alternatiivsed lihatootmisviisid (liha kasvatamine koena laboris, liha eemaldamine looma tapmata) kuuluvad tänini ulme valda.

Vaata ka muuda