Laboratoorium

asutus või ruum katsete läbiviimiseks
(Ümber suunatud leheküljelt Laboratooriumid)
 See artikkel räägib ruumist katsete läbiviimiseks; raadiosaate kohta vaata Labor (saade).

Laboratoorium ehk labor on asutus või ruum, kus kontrollitud tingimustel sooritatakse teadusuuringuid, eksperimente, mõõtmisi jne.

Töökohad laboris
Laboratooriumilaud

Teaduslaboreid on näiteks ülikoolides, tööstuskompleksides ja valitsusasutustes. Ühes laboris töötavate inimeste arv võib olla väga erinev, sõltudes peaasjalikult töö eesmärgist ja labori suurusest. Praktilisi oskusi õpetatakse ülikoolide õppelaborites.

Ohtudest laboris

muuda

Mõnes laboris ei ole tingimused ohtlikumad kui tavalises elutoas. Paljudes laborites leidub seevastu mitmesuguseid ohte, näiteks mürke, nakkushaiguste baktereid, kergsüttivaid, plahvatusohtlikke või radioaktiivseid aineid, liikuvaid masinaid ja seadmeid, äärmuslikke temperatuure, tugevat elektromagnetvälja või kõrgepinget. Niisugustes laborites viibides tuleb järgida ohutusnõudeid. Need on reeglid, mis on välja mõeldud ohu vähendamiseks laboris viibivatele isikutele ja laborisisustusele, nendele tekkida võiva kahju ärahoidmiseks või vähendamiseks, kui kahju on juba tekkinud. Hankida tuleb vastav kaitsevarustus ja kui ohutusnõuded ette näevad, tuleb seda kasutada.

Laboreid tuleb korrapäraselt inspekteerida ja auditeerida, et hinnata neis valitsevaid ohte. Hinnata tuleb kemikaalide käitlemist ja ladustamist, elektriseadmeid, bioloogilisi ohte, ohtlike jäätmete käitlust, majapidamist, õnnetusteks valmisolekut, radiatsiooniohutust, ventilatsiooni, samuti õhu kvaliteeti. Niisuguste ülevaatuste tähtis osa on nõuetele vastavuse kontrollimine ning isikute väljaõpe, kes töötavad laboris või kellel on laborisse juurdepääs. Niihästi labori töötajad, nende ülemused kui ka ülevaatajad peavad tegutsema õnnetuste, vigastuste ja muu kahju võimaluste vähendamise nimel.

 
Superkondensaatori testraku kokkupanek argooni kuivkambris. Pildil Maarja Paalo

Katse- ja kalibreerimislaborid

muuda

Nõuded katse- ja kalibreerimislaboritele on toodud standard ISO/IEC 17025:2005 "Katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsuse üldnõuded". Nende nõuete täitmine näitab, et nad on tehniliselt kompetentsed ja võimelised tagama korrektseid tulemusi. Olulisel kohal on juhtimisnõuded ja tehnilised nõuded. Labor peab olema juriidiline isik või juriidilise isiku osa. Keemilised analüüsid ja füüsikalised mõõtmised on selle standardi seisukohast ka katsetused ja neid tegevad laborid on katselaborid. ISO 17025 järgi akrediteerimine sisaldab kahte osa:

  • kvaliteedisüsteemi kui terviku vastavus ISO 17025 nõuetele,
  • akrediteerimisulatus.

Labori akrediteerimine on labori pädevuse ametlik tunnustamine teatud ulatuses (oma pädevuse alal viieks aastaks). Labor võib väljastatavatel tunnistustel mainida oma akrediteerimist ainult siis, kui töö on tehtud akrediteerimisalas. Eesti Vabariigis on akrediteerimisasutuseks Eesti Akrediteerimiskeskus.

Laboritarvikud

muuda
  Pikemalt artiklis Laboritarvikud

Laboritarvikud on laboratoorses töös kasutatavad vahendid. Need on mitmesugused seadmed, aparaadid, instrumendid, väikevahendid ja laborinõud.

Vaata ka

muuda