Kõrgepinge (inglise keeles high voltage, lühend HV) on pingepiirkond, mille korral pinge on normaaltalitlusel vahelduvpinge korral suurem kui 1000 volti (efektiivväärtus) ja alalispinge puhul suurem kui 1500 volti.

Kõrgepingeliin

Kõrgepinge peamine tehniline rakendusvaldkond on elektrienergia ülekanne, kus kõrgel pingel on võimalik edastada elektrienergiat väikeste ülekandekadudega suurte vahemaade taha.

Vaata ka muuda