Kõrgepinge on pingepiirkond, mille korral pinge on normaaltalitlusel vahelduvpinge puhul suurem kui 1000 volti ja alalispinge puhul suurem kui 1500 volti. Kõrgepinget tähistatakse tähisega HV ingliskeelse termini high voltage järgi.

Kõrgepingeliinid

Vaata ka muuda