Lõuna-Aasia Piirkondliku Koostöö Assotsiatsioon

Lõuna-Aasia Piirkondliku Koostöö Assotsiatsioon (SAARC) on majandus- ja geopoliitiline organisatsioon, millesse kuulub kaheksa riiki, mis paiknevad peamiselt Lõuna-Aasias.[1] SAARC sekretariaat asub Katmandus Nepalis.[2]

1980. aastal sündis idee luua Lõuna-Aasias poliitilise ja majandusliku koostöö organisatsioon. Esimene tippkohtumine toimus 8. detsembril 1985 Dhakas, kus loodi Lõuna-Aasia Piirkondliku Koostöö Assotsiatsioon ehk SAARC. Seitse asutajaliiget olid Bangladesh, Bhutan, India, Maldiivid, Nepal, Pakistan ja Sri Lanka.[3],[4] Sellest ajast on organisatsioon laienenud, nõustudes võtma oma täieõiguslikuks liikmeks Afganistani.[5]

SAARC poliitika eesmärgiks on edendada ökonoomika heaolu, suurendada Lõuna-Aasia riikide enesekindlust ning kiirendada piirkonnas sotsiaal-kultuurilist arengut. SAARC on välja töötanud välissuhete poliitika, luues alalisi diplomaatilisi suhteid ELiga ja ÜROga. Ametlikud kohtumised ELi ja ÜRO liidritega toimuvad igas SAARC liikmesriigis üks kord aastas, samas välisministrid kohtuvad kaks korda aastas. 18. SAARC tippkohtumine on kavandatud Katmandus 2014. aasta novembris.[6]

Ajalugu muuda

SAARC loomist arutati vähemalt kolmel konverentsil: 1947. aasta aprillis toimunud Aasia suhete konverentsil New Delhis; 1950. aasta mais toimunud Baguio konverentsil Filipiinidel ning 1954. aasta aprillis toimunud Colombo Powersi konverentsil Sri Lankas.[7]

1970. aastate lõpus leppisid Bangladesh, Bhutan, Maldiivid, Nepal, Pakistan ja Sri Lanka kokku kaubandusbloki loomise. Bangladeshi president Ziaur Rahman saatis ametliku kirja Lõuna-Aasia riikide juhtidele, kus ta esitas oma nägemuse Lõuna-Aasia riikide vahelise koostöö organisatsiooni loomisest.[3]

1977. aastal toimus Indias ametlik kohtumine Bangladeshi presidendi Ziaur Rahmani ja India peaministri Morarjii Desai vahel, kus lepiti kokku, et Lõuna-Aasia riikide vahel tuleb koostööd suurendada. 1979. aastal kiirendas liidu loomist NSV Liidu tungimine Afganistani, mis halvendas Lõuna-Aasia julgeolekut. Colombos 1981. aasta aprillis kohtusid esimest korda SAARC asutajaliikmete välisministeeriumite ametnikud. Bangladeshi ettepaneku, luua Lõuna-Aasia koostöö liit, kiitsid kohe heaks Nepal, Sri Lanka, Bhutan ja Maldiivid, kuid India ning Pakistan olid esialgu skeptilised. India suhtus ideesse skeptiliselt, sest kartis oma julgeoleku pärast. Pakistani vastuolu oli põhjustatud arvamusest, et kavandatava liidu eesmärgiks on tugevdada India toodete domineerimist Lõuna-Aasia turgudel. Kuid pärast mitmeid diplomaatilisi konsultatsioone Lõuna-Aasia välisministrite vahel ÜRO peakorteris New Yorgis augustis-septembris 1980 leppisid kõik kokku, et tuleb luua koostöö liit.[8] Colombos 1981. aasta septembris määratlesid, seitsme riigi välisministrid, viis laia valdkonda piirkondliku koostöö edendamiseks.[9]

1983. aasta rahvusvahelisel konverentsil Indias New Delhis võtsid seitsme riigi välisministrid vastu deklaratsiooni Lõuna-Aasia Piirkondliku Koostöö Assotsiatsiooni (SAARC) loomisest. Esialgses tegevusprogrammis oli viis koostöövaldkonda: põllumajandus, maaelu areng, telekommunikatsioon, meteoroloogia ja elanikkonna tervis.[10] Ametlikult asutati SAARC ametiühingu peasekretariaat Dhaka Katmandusse.[11]Esimene SAARC tippkohtumine toimus 7.-8. detsembril 1985 Dhakas, kus võõrustajaks oli Bangladeshi president Hussain Ershad.[4] Deklaratsiooni allkirjastasid Bhutani kuningas Jigme Singye, Pakistani president Zia-ul-Haq, India peaminister Rajiv Gandhi, Nepali kuningas Birendra Shah, Sri Lanka president JR Jayewardene, Maldiivide president Maumoon Gayoomile ning Bangladeshi president Hussain Ershad.[4]

Liikmed ja vaatlejad muuda

Liikmesriigid muuda

1985. aastal asutas SAARC seitse riiki. 2005. aastal algasid liitumisläbirääkimised Afganistaniga ning samal aastal ühines ta ametlikult SAARCga.[13],[14] Afganistani liitumine SAARCga on põhjustanud palju arutelu igas liikmesriigis, sest ta kuulub Kesk-Aasia riikide hulka. SAARC liikmesriigid kehtestasid Afganistanile üldvalimiste korraldamise tingimuse. Erapooletud valimised toimusid 2005. aasta lõpus. Vaatamata algsele vastumeelsusele ja diskussioonile ühines Afganistan SAARCga 2007. aasta aprillis.[15]

Vaatlejad muuda

Sekretariaat muuda

 
Lõuna-Aasia Piirkondliku Koostöö Assotsiatsiooni Sekretariaat, mis asub Katmandus Nepalis

16. jaanuaril 1987 loodi Katmandus SAARC sekretariaat, mille avas Nepali kuningas Birendra Bir Bikram Shah.[21]

Piirkondlikud keskused muuda

Piirkondlike keskuste ülesandeks on edendada kohalikul tasandil koostööd. Keskuste juhatustes on iga SAARC liikmesriigi esindaja, kes on volitatud antud ametikohale SAARC peasekretäri ja välisministeeriumi poolt.[21]. SAARC Sekretariaat toetab järgmisi piirkondlikke keskusi:

Tipp- ja tunnustatud asutused muuda

SAARCl on kuus tippasutust[22]

 • SCCI: SAARC Kaubandus- ja Tööstuskoda
 • SAARCLAW: Lõuna-Aasia Piirkondliku Koostöö Assotsiatsioon Seadustik
 • SAFA: Lõuna-Aasia Raamatupidajate Föderatsioon
 • SAF: Lõuna-Aasia Sihtasutus
 • SAIEVAC: Lõuna-Aasia algatus, lastevastase vägivalla vastu
 • FOSFAL: SAARC Kirjanike ja Kirjanduse Sihtasutus[22]

SAARCl on umbes 17 tunnustatud asutust.[22].

Poliitilised küsimused muuda

Hindustani poolsaarel on olnud raske tagada kestvat rahu ja õitsengut.

[23] SAARC 12. ja 13. tippkohtumisel rõhuti liikmesriikide koostööle, et võidelda terrorismi vastu.[24]

Lõuna-Aasia Vabakaubandusala muuda

 
Lõuna-Aasia Vabakaubanduspiirkonna riigid

Lõuna-Aasia Vabakaubandusala (SAFTA) nähakse peamiselt kui esimest sammu üleminekul Tolliliitu, Ühisturgu ja Majandusliitu. VI SAACi ministrite nõukogu istungil, mis toimus New Delhis 18.–19. detsembril 1995, võeti vastu otsus SAFTA loomiseks. X SAARC tippkohtumisel (Colombo, 29.–31. juulil 1998) otsustati moodustada ekspertide komitee (COE), kelle ülesandeks oli koostada vabakaubandusala loomiseks lepinguline raamistik. SAFTA leping allkirjastati XII SAARC tippkohtumisel (6. jaanuaril 2004 Pakistanis Islamabadis). Leping jõustus 1. jaanuaril 2006 ja kaubanduse liberaliseerimise programm algas 1. juulil 2006. Aastal 2012 suurenes oluliselt SAARC eksport (eksport suurenes 206,7 miljardilt dollarilt 353,6 miljardi dollarini). 2009. aastal suurenes ka import (import suurenes 330 miljardilt 602 miljardi dollarini). SAARC sisemised kaubanduse summad suurenesid vaid üle 1% SAARC SKP-st.[25]

Auhinnad muuda

SAARC auhind muuda

SAARC auhinna eesmärgid: 1.Toetada üksikisikuid ja organisatsioone, mis asuvad Lõuna-Aasias 2. Naiste ja laste paremad kohtlemistingimused 3. Rahu, arengu tagamine 4. Hooldamise süsteemi hea seisukord. SAARC auhind sisaldab kuldmedalit ja rahalist preemiat suuruses 25 000 USA dollarit. SAARC institutsiooni auhind on antud ainult 2004. aastal Bangladeshi presidendile Ziaur Rahmanile.[26]

SAARC kirjandusauhind muuda

SAARC kirjandusauhind on iga-aastane auhind, mida antakse välja Lõuna-Aasia Piirkondliku Koostöö Kirjanike ja Kirjanduse Sihtasutuse (FOSWAL) poolt alates 2001. aastast.[27] Shamshur Rahman Faruqi, Mahasweta Devi, Jayanta Mahapatra, Mark Tully, Abhay K on selle auhinna saanud tuntumad nimed.[28]

 
SAARC kirjandusauhinna saajad 2013

SAARC Noorte Auhind muuda

SAARC Noorte Auhind antakse silmapaistvatele isikutele SAARC piirkonnas. Auhind tunnustab pühendunud ja andekaid noori, kes töötavad välja kogu maailma jaoks olulisi algatusi (leiutised, looduskaitse, katastroofiabi).

Laureaadid

 • 1997 – silmapaistev sotsiaalteenuste süsteem – Mohammed Sukur Salek (Bangladesh)
 • 1998 – uued leiutised – Najmul Hasnain Shah (Pakistan)
 • 2001 – Loov Fotograafia: Lõuna-Aasia mitmekesisus – Mushfiqul Alam (Bangladesh)
 • 2002 – väljapaistev panus keskkonnakaitsesse – Masil Khan (Pakistan)
 • 2003 – leiutis traditsioonilise meditsiini valdkonnas – Hassan Sher (Pakistan)
 • 2004 – väljapaistev panus HIVi ja AIDSi teadlikkuse tõstmisse – Ajij Prasad Poudyal (Nepal)
 • 2006 – turismi edendamine Lõuna-Aasias – Syed Zafar Abbas Naqvi (Pakistan)
 • 2008 – keskkonnakaitse Lõuna-Aasias – Uswatta Liyanage Deepani Jayantha (Sri Lanka)
 • 2009 – väljapaistev panus looduskatastroofide järgse humanitaarabi andmises – Ravikant Singh (India)
 • 2010 – väljapaistev panus keskkonnakaitses ja kliimamuutuste leevendamises – Anoka Primrose Abeyrathne (Sri Lanka)[29]

SAARC peasekretärid muuda

  Bangladesh Abul Ahsan 16. jaanuar 1985 – 15. oktoober 1989
  India Kant Kishore Bhargava 17. oktoober 1989 – 31. detsember 1991
  Maldiivid Ibrahim Hussein Zaki 1. jaanuar 1992 – 31. detsember 1993
  Nepal   Yadav Kant Silwal 1. jaanuar 1994 – 31. detsember 1995
  Pakistan Naeem U. Hasan 1. jaanuar 1996 – 31. detsember 1998
  Sri Lanka Nihal Rodrigo 1. jaanuar 1999 – 10. jaanuar 2002
  Bangladesh Q. A. M. A. Rahim 11. jaanuar 2002 – 28. veebruar 2005
  Bhutan Chenkyab Dorji 1. märts 2005 – 29. veebruar 2008
  India Sheel Kant Sharma 1. märts 2008 – 28. veebruar 2011
  Maldiivid Fathimath Dhiyana Saeed 1. märts 2011 – 11. märts 2012
  Maldiivid Ahmed Saleem 12. märts 2012 – 28. veebruar 2014[30]
  Nepal   Arjun Bahadur Thapa 1. märts 2014 – ...

SAARC tippkohtumised muuda

Kohtumiskord Toimumisaeg Asukoht Võõrustaja Võõrustamise juht
1. 7.–8. detsember 1985   Bangladesh Dhaka Ataur Rahman Khan
2. 16.–17. november 1986   India Bengaluru Jayanth M Gowda
3. 2.–4. november 1987   Nepal Kathmandu Marich Man Singh Shrestha
4. 29.–31. detsember 1988   Pakistan Islamabad Benazir Bhutto
5. 21.–23. november 1990   Maldiivid Malé Maumoon Abdul Gayoom
6. 21. detsember 1991   Sri Lanka Colombo Ranasinghe Premadasa
7. 10.–11. aprill 1993   Bangladesh Dhaka Khaleda Zia
8. 2.–4. mai 1995   India New Delhi P V Narasimha Rao
9. 12.–14. mai 1997   Maldiivid Malé Maumoon Abdul Gayoom
10. 29.–31. juuli 1998   Sri Lanka Colombo Chandrika Kumaratunga
11. 4.–6. jaanuar 2002   Nepal Katmandu Sher Bahadur Deuba
12. 2.–6. jaanuar 2004   Pakistan Islamabad Zafarullah Khan Jamali
13. 12.–13. november 2005   Bangladesh Dhaka Khaleda Zia
14. 3.–4. aprill 2007   India New Delhi Manmohan Singh
15. 1.–3. august 2008   Sri Lanka Colombo Mahinda Rajapaksa
16. 28.–29. aprill 2010   Bhutan Thimphu Jigme Thinley
17. 10.–11. november   Maldiivid Addu Mohammed Nasheed
18. 26.–27. november 2014   Nepal Katmandu Sushil Koirala[31]

Viited muuda

 1. "SAARC" (inglise keel). SAARC Summit. Vaadatud 28.11.2014.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 2. "SAARC Secretariat" (inglise keel). SAARC Secretariat. Originaali arhiivikoopia seisuga 20.10.2013. Vaadatud 28.11.2014.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 3. 3,0 3,1 "History and mission of SAARC" (inglise keel). Daily Star. Vaadatud 28.11.2014.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 4. 4,0 4,1 4,2 "1st Summit Declaration" (PDF) (inglise keel). SAARC Summit press, 1st Summit. Originaali (PDF) arhiivikoopia seisuga 7.06.2016. Vaadatud 28.11.2014.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 5. "Afghanistan" (inglise keel). SAARC Summit. Originaali arhiivikoopia seisuga 4.01.2015. Vaadatud 28.11.2014.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 6. "Charter of SAARC" (inglise keel). Charter of SAARCt. Originaali arhiivikoopia seisuga 27.10.2016. Vaadatud 28.11.2014.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 7. "arhiivikoopia". Originaali arhiivikoopia seisuga 4.03.2016. Vaadatud 28.11.2014.{{cite web}}: CS1 hooldus: arhiivikoopia kasutusel pealkirjana (link)
 8. Jamshed Muhammad. "SAARC: Origin, Growth, Potential and Achievements" (PDF). NIHCR (inglise keel). Islamabad: National Institute of Historical and Cultural Research. Vaadatud 28.11.2014. {{netiviide}}: eiran tundmatut parameetrit |Allikas= (juhend)CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 9. Michael Arndt. "India's Foreign Policy and Regional Multilateralism". SAARC Summit (inglise keel). SAARC Summit. Originaali arhiivikoopia seisuga 3.04.2017. Vaadatud 28.11.2014.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 10. "History and Evolution of SAARC". Jang Media Research Unit (inglise keel). Jang Media Group. Originaali arhiivikoopia seisuga 4.03.2016. Vaadatud 28.11.2014. {{netiviide}}: eiran tundmatut parameetrit |Allikas= (juhend)CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 11. "About SAARC" (inglise keel). About SAARC. Originaali arhiivikoopia seisuga 11.11.2013. Vaadatud 28.11.2014.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 12. "South Asian Association for Regional Cooperation" (inglise keel). South Asian Association for Regional Cooperation. Vaadatud 28.11.2014.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 13. "Afghanistan keen to join SAARC" (inglise keel). rediff web services. Vaadatud 28.11.2014.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 14. "Afghanistan inducted as 8th member: 14th Saarc summit begins" (inglise keel). Dawn news. 4.04.2004. Vaadatud 28.11.2014.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 15. Lawrence Sáez (2011). "The South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) : an emerging collaboration architecture". raamat (inglise keel). Abingdon, Oxon: Routledge. Vaadatud 28.11.2014.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 16. "Cooperation with Observers" (inglise keel). South Asian Association for Regional Cooperation. Originaali arhiivikoopia seisuga 25.12.2016. Vaadatud 28.11.2014.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 17. "Australia" (inglise keel). Originaali arhiivikoopia seisuga 2.06.2017. Vaadatud 28.11.2014.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 18. "Observers" (inglise keel). Originaali arhiivikoopia seisuga 9.02.2009. Vaadatud 28.11.2014.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 19. island.lk "Mauritius" (inglise keel). Island news. Vaadatud 28.11.2014. {{netiviide}}: kontrolli parameetri |url= väärtust (juhend)CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 20. "Cooperation with Observers" (inglise keel). South Asian Association for Regional Cooperation. Originaali arhiivikoopia seisuga 25.12.2016. Vaadatud 28.11.2014.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 21. 21,0 21,1 21,2 "arhiivikoopia". Originaali arhiivikoopia seisuga 11.02.2015. Vaadatud 28.11.2014.{{cite web}}: CS1 hooldus: arhiivikoopia kasutusel pealkirjana (link)
 22. 22,0 22,1 22,2 "Apex and Recognised Bodies" (inglise keel). SAARC Summit. Originaali arhiivikoopia seisuga 30.05.2013. Vaadatud 28.11.2014.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 23. Michael Arndt, "Sovereignty vs. Security: SAARC and its Role in the Regional Security Architecture in South Asia. Harvard Asia Quarterly Summer" 2013, Vol. VX, No.2: 37-45
 24. Shiv Jhawar, "Building a Noble World", lk 44, 2004
 25. "arhiivikoopia". Originaali arhiivikoopia seisuga 8.04.2020. Vaadatud 28.11.2014.{{cite web}}: CS1 hooldus: arhiivikoopia kasutusel pealkirjana (link)
 26. "arhiivikoopia". Originaali arhiivikoopia seisuga 28.11.2014. Vaadatud 28.11.2014.{{cite web}}: CS1 hooldus: arhiivikoopia kasutusel pealkirjana (link)
 27. [1] FOSWAL Website
 28. "Arhiivikoopia". Originaali arhiivikoopia seisuga 4. november 2013. Vaadatud 28. novembril 2014.{{netiviide}}: CS1 hooldus: arhiivikoopia kasutusel pealkirjana (link)
 29. "arhiivikoopia". Originaali arhiivikoopia seisuga 2.02.2017. Vaadatud 28.11.2014.{{cite web}}: CS1 hooldus: arhiivikoopia kasutusel pealkirjana (link)
 30. SAARC website
 31. saarc-sec.org/saarc-summit/7/