Kristina Pai

Eesti raamatukogundustegelane, semiootik ja tõlkija

Kristina Pai (neiupõlvenimega Kristina Panov, sündinud 21. augustil 1967 Jõgeval) on eesti raamatukogundustegelane, filoloog, semiootik ja tõlkija.

Haridus

muuda

Õppis 1974–1980 Jõgeva Keskkoolis ja 1980–1985 Miina Härma nimelises Tartu 2. Keskkoolis. Aastatel 1974–1981 õppis ta Jõgeva ja Tartu I Lastemuusikakoolis klaverit. Pärast keskkooli lõpetamist astus Kristina Pai Tartu Riikliku Ülikooli filosoofiateaduskonda õppima eesti ja soome-ugri keeleteadust. 1996. aastal oli vahetusüliõpilane Soomes Oulu Ülikoolis ja 1998. aastal Helsingi Ülikoolis. 2001. aastal kaitses Tartu Ülikoolis magistritöö "Essiivne ja translatiivne predikatiivadverbiaal eesti kirjakeeles" (juhendaja Mati Erelt).[1] 2014.–2019. aastal õppis Tartu Ülikooli semiootika osakonna doktoriõppes (uurimisteema "Raamatukogu kultuuriruumis", juhendaja Peeter Torop, õpingud katkestatud).

Töökäik

muuda

Aastatel 1990–2006 on ta teinud kaastööd mitmele tõlke- ja reisibüroole. On pidanud loenguid Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia raamatukogunduse bakalaureuseõppes ja Tartu Ülikooli infokorralduse magistriõppes.

Ühiskondlik töö

muuda

2004–2009 Euroopa Teadusraamatukogude Ühenduse LIBER-i kogude toimkonna juhatuse liige. 2010 LIBER-i kaardikogude konverentsi korraldustoimkonna liige. 2010 LIBER-i Tartus toimunud 41. aastakonverentsi korraldustoimkonna esimees. 2011–2013 LIBER-i töörühma Reshaping the Research Libraries liige (2016 viis Eesti esindajana läbi üleeuroopalist Libquali lugejauuringut). 2012–2021 LIBER-i konverentsi programmitoimkonna liige. 2013–2017 LIBER-i töörühma Research and Education liige

1999. aastast kuulub ta Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) kogude toimkonda (oli toimkonna juht 2008–2014). 2008. aastast on Pai ERÜ liige ja 2013. aastast kuulub ERÜ Uue Mõtte töörühma. Alates 2018. aastast on Pai ERÜ juhatuse liige.

Muud töörühmad ja nõukogud

muuda

Projektijuht riiklike programmide juures

muuda
 • 2005–2007 (HLK04-14) "METOBS-i kogu säilitustingimuste parandamine, kogu süstematiseerimine ja kirjeldamine elektroonilises andmebaasis"
 • 2005–2008 (HLK05-11) "Tartu Ülikooli audio- ja videoarhiivi süstematiseerimine, digiteerimine ja avamine elektroonilises andmebaasis"
 • 2005–2013 (EKRM05-59) "Estica-sisuline rariteetne ning vanaraamat kui rahvusliku identiteedi ja mälu kandja"
 • 2006–2008 (HLK06-6) "TÜ Raamatukogu ajaloolise kaardikogu avamine ja säilitustingimuste parandamine"
 • 2009–2013 (EKKM09-118) "Estica/Baltica ajalooliste täistekstide digitaalne kättesaadavaks tegemine"
 • 2011–2013 Ühisprojekti "Europeana Libraries" (digiteeritud ainese liidestamine Europeana portaali) Tartu Ülikooli poolne projektijuht
 • 2013–2017 Haridus- ja Teadusministeeriumi riiklik programm "TÜR vanaraamatu kogu"

Uurimistööks saadud toetused

muuda
 • 1996 Stipendium Oulu Ülikoolis õppimiseks
 • 1998 Helga ja Helmut Einpauli nimeline stipendium
 • 1998 Stipendium Helsingi Ülikoolis õppimiseks
 • 2000 Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu stipendium
 • 2001 Eesti Üliõpilaste Toetusfondi USA-s stipendium

Tunnustus

muuda
 • 2009 Tartu Ülikooli aumärk[2]
 • 2013 Tartu Ülikooli Raamatukogu teenetemärk
 • 2013 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastapreemia LIBER-i konverentsi kui Eesti suurima raamatukogundusliku ürituse eduka läbiviimise eest

Isiklikku

muuda

Tema vanavanemad olid kirjanikud Kersti Merilaas ja August Sang. Tema tädi oli teatrikunstnik Liina Pihlak, onu on luuletaja, kirjanduskriitik, keeleteadlane, tõlkija ja publitsist Joel Sang.

Viited

muuda
 1. Pai, Kristina (2001). "Translatiivne ja essiivne predikatiivadverbiaal eesti kirjakeeles". Tartu Ülikooli magistritöö. Vaadatud 29.11.2022.
 2. "Tartu Ülikooli aumärgi kavalerid". Tartu Ülikool. Vaadatud 8.12.2022.

Välislingid

muuda