Krisotiniib

keemiline ühend

Krisotiniib (Crizotinib ) on keemiline aine ja vähiravimi toimeaine, mis kuulub kasvajatevastaste ainete – proteiini-kinaasi inhibiitorite hulka.

Krisotiniib
Süstemaatiline (IUPAC) nimi
3-[(1R)-1-(2,6-Dichlor-3-fluorphenyl)ethoxy]-5-(1-piperidin-4-ylpyrazol-4-yl)pyridin-2-amin
Identifitseerimine
CAS-i number 877399-52-5
ATC-kood L01XE16
PubChem 11626560
DrugBank DB08700
Keemiline info
Keemiline valem C21H22Cl2F1N5O
Molaarmass 450,337 g·mol−1

Krisotiniib on ravimi geneeriline nimetus. Ravimi tootenimi on XALKORI.

Kliinilise uuringu hinnangu kohaselt, mis põhines sõltumatul radioloogilisel uuringul (independent radiology review, IRR), pikendas krisotiniib võrreldes keemiaraviga oluliselt progresseerumisvaba elumust (progression-Free Survival, PFS) ja ravivastuse kestust (duration of Response, DR).

Eesti Haigekassa kulutõhususe ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnangu nr 974 kohaselt pikendab krisotiniib progressioonivaba elumust 4,7 kuud võrreldes praegu rahastatava keemiaraviga.[1]

Nimetused ja tähised

muuda

CAS-i registreerimisnumber on 877399-52-5.

Farmakoterapeutiline rühm: kasvajatevastased ained, proteiini kinaasi inhibiitorid.

ATC-kood: L01XE16.

Sünonüümid: 877399-52-5, Crizotinib, PF 02341066, PF 2341066, PF-02341066, PF-2341066, UNII-53AH36668S, Xalkori.[2]

Seaduslikkus

muuda

Euroopa Komisjon andis Xalkori müügiloa 23. oktoobril 2012. Xalkori tohib Euroopa Liidus välja kirjutada.[3]

Xalkori® (crizotinib) on registreeritud Eesti ravimiregistris:

Ravimi omaduste kokkuvõte kohaselt on ravimpreparaat saanud müügiloa tingimusliku heakskiidu alusel[4] – ravimi omaduste kohta oodatakse lisatõendeid – (viimase uuendamise kuupäev: 22.08.2014).

Kliinilised andmed

muuda

Näidustused

muuda

Xalkori on näidustatud täiskasvanud vähipatsientidele varem ravitud anaplastilise lümfoomkinaaspositiivse (ALK-positiivse) kaugelearenenud mitteväikerakulise kopsuvähi (Non-small Cell Lung Cancer, NSCLC) (kopsuvähi vorm) raviks.

Annustamine ja ALK staatus

muuda

Enne ravimi annustamist on vajalik täpne ja kinnitatud ALK-proov (ALK-positiivse NSCLC seisundi tuvastus).

ALK-positiivne tähendab, et vähirakkudes on defektid, mis mõjutavad teatud valgu anaplastilise lümfoomi kinaasi (ALK) tekitavat geeni.

Tõendatus peab olema määratud kogemustega laboratooriumis.

Soovitatav krisotiniibi annustamine täiskasvanud vähipatsiendil on 250 mg kaks korda ööpäevas (500 mg ööpäevas) pideva ravina.

Kui sellise tablettravi kõrvaltoimed on talutavad, võib ravi samamoodi jätkata, kui aga patsiendil kutsub ravi esile kõrvaltoimeid ja/või soovimatuid reaktsioone, tuleb annuseid kohandada.

Manustamine

muuda

Kõvakapslid tuleks alla neelata tervelt, eelistatult koos veega ja neid ei soovitata purustada, lahustada ega avada.

Greibi söömist või greibimahla joomist tuleb vältida (võib suurendada krisotiniibi plasmakontsentratsiooni). Vältida tuleb ka naistepuna (võib vähendada krisotiniibi plasmakontsentratsiooni).

Kulud

muuda

Xalkori 200mg/N60 maksumus on varieeruv, ühe allika kohaselt 13 630,20 dollarit.[5]

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

muuda

Krisotiniibraviga on patsientidel kaasnenud surmaga lõppenud hepatotoksilisus, raske, eluohtlik ja/või surmaga lõppev interstitsiaalne kopsuhaigus (IKH)/pneumoniit, QT intervalli pikenemine, mis võib põhjustada ventrikulaarsete tahhüarütmiate (nt torsade de pointes) või äkksurma suurenenud ohtu, bradükardia, neutropeenia, leukopeenia ja surmaga lõppenud seedetrakti perforatsioon, neerukahjustus, nägemishäired ja nii meeste kui naiste fertiilsust.

Sümptomaatilise bradükardia tõttu (minestamine, pearinglus ja hüpotensioon) soovitatakse patsientidel olla ettevaatlik sõiduki ja muude seadmete juhtimise/käsitsemisega.

Vastunäidustused

muuda

Ravimi kasutamisega seoses võib esineda lootekahjustuse oht.

Fertiilses eas naistel soovitatakse ravi ajal ja kolm kuud pärast viimast annust rakendada efektiivseid rasestumisvastaseid meetmeid.

Kõrvaltoimed

muuda

Kõrvaltoimete ohutusprofiil põhineb Xalkori toimel 172 ALK-positiivse NSCLC-ga patsiendil, kes osalesid randomiseeritud 3. faasi 1. uuringus ja 1083 ALK-positiivse kaugelearenenud NSCLC-ga patsiendil, kes osalesid kahes ühe rühmaga kliinilises uuringus (uuringud A ja B).

Krisotiniibi registreeritud kõrvaltoimed randomiseeritud 3. faasi 1. uuringus:

  • vere ja lümfisüsteemi häired: neutropeenia, aneemia, leukopeenia;
  • ainevahetus- ja toitumishäired: söögiisu vähenemine, hüpofosfateemia;
  • närvisüsteemi häired: neuropaatia, maitsetundlikkuse häired;
  • silma kahjustused: nägemishäired;
  • südame häired: pearinglus, pikenenud QT-intervalliga kardiogramm, bradükardia, sünkoop;
  • respiratoorsed, rindkere ja keskseinandi häired: interstitsiaalne kopsuhaigus;
  • mao- ja sooletrakti häired: kõhulahtisus, oksendamine, iiveldus, kõhukinnisus, düspepsia, seedetrakti perforatsioon;
  • maksa ja sapiteede häired: transaminaaside tõus, vere aluselise fosfataasi tõus, maksapuudulikkus;
  • nahaga seotult nahalööve ja neerukahjustusena neerutsüst;
  • üldised: tursed ja väsimus.

Viited

muuda

Kirjandus

muuda