Kasvatus (ajakiri)


Kasvatus oli Eestis aastail 19191940 ilmunud kasvatusteaduse ajakiri, Eesti Õpetajate Liidu häälekandja.

Ajakirja Kasvatus toimetajad olid Ants Roos (19191921), Jüri Annusson (1921) ja Enn Murdmaa (19211940). 1934. aastal moodustati ajakirja toimetuskolleegium, kuhu kuulusid Eesti Õpetajate Liidu esindaja, liidu teadussekretär, liidu pedagoogilise toimkonna juhataja, Haridusministeeriumi esindaja ning ajakirja Kasvatus toimetaja.[1]

Esialgu ilmus ajakirja 24 numbrit aastas, enamik neist kaksiknumbritena (19201922), edaspidi keskmiselt kord kuus (v.a suvekuud) 8–12 numbrit aastas.

Kasvatus oli foorumiks, kus käsitlust leidis enamik õpetajaskonna päevaküsimustest. Lisaks Eesti Õpetajate Liidu ja alaliitude teadetele ja tegevusaruannetele esitati regulaarselt ülevaateid ka välismaa koolioludest, tutvustati kodu- ja välismaist kirjandust jne. Aastatel 19191921 ilmus ajakirja lisana ametlik osa, kus avaldati Haridusministeeriumi teateid ja korraldusi. Algusest peale oli ajakirjal Kasvatus kandev roll kooliuuenduse tutvustamisel ja selgitamisel. Sel eesmärgil avati 1932. aastal ajakirjas rubriik "Kooliuuendusnurk", mille sisustamise eest hoolitses liidu teadussekretär Johannes Käis. Kokkuvõtlikult annab ajakirja Kasvatus sisu ülevaate kogu Eesti pedagoogilise mõtte olemusest ja arengust perioodil 19191940.

1940. aastal nimetati ajakiri ümber Nõukogude Kooliks.

Vaata ka muuda

Viited muuda

  1. Martinson, E. Kasvatuse lugejaile ja kaastöölisile. // Kasvatus, 1934, nr 1, lk 2.