Kalle Nigola

Eesti õigusteadlane

Kalle Nigola (sündinud 10. märtsil 1930 Kanepi vallas Võrumaal) on Eesti õigusteadlane.[1]

EluluguRedigeeri

Kalle Nigola on talupidaja poeg.[1]

Lõpetas 1948 Võru keskkooli, 1955 TRÜ õigusteaduskonna, 1962–65 TÜ aspirant, õiguskandidaat (1970, TÜ), väitekiri "Karistuse mõistmine autotranspordialaste kuritegude eest Eesti NSV materjalide põhjal". Oli 1955–60 ENSV Siseministeeriumi Miilitsavalitsuse uurija, 1960–62 Eesti NSV Siseministeeriumi Tartu linna miilitsaosakonna ülema asetäitja, 1965–66 TRÜ kriminaalõiguse ja -protsessi kateedri õpetaja, 1966–70 kriminoloogia-labori vanemteadur, 1971–75 kriminaalõiguse ja -protsessi kateedri vanemõpetaja, 1975–92 dotsent, ühtlasi 1983–86 kateedri juhataja,

Aastatel 1992–95 Tartu Ülikooli, Õigusteaduskonna, Avaliku õiguse instituudi dotsent, 1996–2003 õppeülesannete täitja, 1998–2003 ka Riigikohtu konsultant, aastast 2007 TÜ emeriitdotsent.[1]

TeadustööRedigeeri

Uurinud kriminaalõigust, kohtukorraldust ja õigusemõistmise protsessi. Umbes 50 teadustrükist ja aimeartiklit.[1]

ViitedRedigeeri

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Eesti teaduse biograafiline leksikon, 3. köide

TeoseidRedigeeri

 • Mõningaid küsimusi seoses "Eesti NSV kriminaalkoodeksi" § 204 kohaldamisega. // TÜ Toimetised 183 (1966)
 • Autotranspordialaste kuritegude ühiskonnaohtlikkuse iseloomust ja astmest. // Nõukogude Õigus (1969) 1
 • Kuriteo toime panemine joobeseisundis raskendava asjaoluna. // Nõukogude Õigus (1973) 2
 • Nõukogude kohus. Tartu, 1976
 • Konkreetse kuriteo ühiskonnaohtlikkuse iseloomu ja astet mõjutavad asjaolud. // TÜ Toimetised 447 (1978)
 • Peamist liiki varavastaste kuritegude reglementeerimisest ENSV KrK-s. // TÜ Toimetised 666 (1984)
 • Kohtueelse uurimise korraldus NSV Liidus. Tartu, 1986
 • Prokuratuur NSV Liidus. Tartu, 1990.

KirjandusRedigeeri

 • Tartu Riikliku Ülikooli õppe-teaduskoosseisu biobibliograafia nimestik 1944–1980. Tartu, 1987, 440
 • Tartu Ülikooli õppe-teaduskoosseisu biobibliograafia nimestik 1981–1995 (käsikiri), II, 113
 • University of Tartu: Faculty of law: directory. Tartu, 1994, 46.

Eesti teaduse biograafiline leksikon. 3. köide: N–Sap TTEÜ, avaldatud elektrooniliselt 2013

  Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.