Emeriitdotsent on pensionile jäänud dotsent, kellele on antud vastav aunimetus.

Tallinna Tehnikaülikool oli esimene Eesti avalik-õiguslik ülikool, mis kinnitas 2006. aastal emeriitdotsendi statuudi.[1] Tartu Ülikoolis annab ülikooli senat emeriitdotsendi nimetuse vähemalt 15 aastat dotsendi ametis olnud õppejõule, kes on jõudnud vanaduspensioniikka.[2]

Viited muuda

  1. [1] TTÜ emeriitdotsendi statuut
  2. [2] Tartu Ülikooli põhikiri