Kriminaalõigus

Kriminaalõigus (inglise criminal law) on õigusharu, mis tegeleb kuritegevusega seotuga. Kriminaalõigus muu hulgas määratleb, millised ühiskonnateod on kuriteod, mis karistused neile kuritegudele sätestatakse ja kuidas karistusi kohaldatakse. Kriminaalõigus lähtub vastavatest õigusnormidest.