Võru Kreutzwaldi Gümnaasium

Võru Kreutzwaldi Gümnaasium oli üldhariduskool, mis asus Võrus aadressil Kooli 7.

Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi hoone

Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi tegevus lõpetati alates 1. juulist 2015 seoses Võru linna koolivõrgu ümberkorraldusega.[1] Koolihoones jätkas tegevust Võru Kreutzwaldi Kool.

Ajalugu Redigeeri

Kool kasvas väljas Võrumaa Rahvahariduse Seltsi venekeelsest Võru poeglaste gümnaasiumist (mõnes allikas reaalgümnaasium[viide?]), mis sai 1918. aastal õiguse jätkata eestikeelse koolina. Eestikeelne Võrumaa Rahvahariduse Seltsi Poeglaste Gümnaasium alustas tööd 10. septembril 1918. Vabadussõja tõttu oli kooli tegevus 1918. aastal katkendlik.[1] Kui 1918. aastal kuulutati välja Eesti Töörahva Kommuun, sai koolist nõukogulik õppeasutus, nn töökool, millele anti Võrumaa õpetajate konverentsi nimeks Võru Töörahva Keskkool. Suurema osa 1919. aasta kevadsemestrist oli kool suletud, seejärel taastati endised gümnaasiumid (peale poeglaste gümnaasiumi tegutses samades ruumides ka tütarlaste gümnaasium, millel oli sama ülalpidaja ja mis kasutas samu töövahendeid), sh õppemaks.[2]

1924. aastal oli tütarlaste gümnaasiumil kaks haru - humanitaarne ja kodumajanduslik. Klasse oli kokku 10, 273 õpilasele jagas õpetust 22 õpetajat. Poeglaste gümnaasiumis sai õppida humanitaar- või reaalharus. Klasse oli 11, õpilasi 325 ja õpetajaid 21. Kool tegutses tänapäeva Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi ruumides. 1924. aastal ehitati lastevanemate rahalise abiga kooli puitosale juurde kiviosa.[1]

1929 kaks gümnaasiumi ühendati ja moodustati Võrumaa Rahvahariduse Seltsi ühisgümnaasium.[1], hiljem Võru Eragümnaasium.

1944. aastal korraldati ümber koolisüsteem. Kaotati õppemaks, hakati õpetama vene keelt ja kirjandust, NSVL ajalugu ja geograafiat. Kool hakkas kandma nime Võru 1. Keskkool. Kool tegutses endistes ruumides.[1] 1953. aastal sai kool Friedrich Reinhold Kreutzwaldi nime - Friedrich Reinhold Kreutzwaldi nimeline Võru 1. Keskkool.[1] 1960. aastal koliti uude, suuremasse hoonesse, mida tänapäeval kasutab Võru Kesklinna Kool. 1960. aastatel oli koolis võimalik omandada lukksepa, loomakasvataja, maaler-krohvija, põllumajanduse mehhanisaatori, õmbleja, müüja või pioneerjuhi eriala. Hakati õpetamata süvendatult matemaatikat ja inglise keelt.[1]

1974. aastal koliti hoonesse aadressil Kooli 7. Sellele hoonele tehti 1988. aastal juurdeehitus, rajati ka spordiväljak ja kooliaed. Kujunes välja süvaõppega klasside süsteem, hakati korraldama sisseastumiskatseid. Alates 1997. aastast kandis kool nime Võru Kreutzwaldi Gümnaasium.[1]

2013/2014. õppeaastat sai kool alustada põhjalikult renoveeritud koolimajas. Võru Kreutzwaldi Gümnaasium suleti 30. juunil 2015, kooli õpilased jätkasid õpinguid Võru Kreutzwaldi Koolis, mille motoks sai Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi kauaaegne tunnuslause "Ülemaks kui hõbevara, kallimaks kui kullakoormad tuleb tarkus tunnistada".

Direktorid Redigeeri

Tuntud vilistlasi Redigeeri

Viited Redigeeri

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi ajalugu. Võru Kreutzwaldi Kooli veebisait
  2. 2,0 2,1 Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi ajalugu. Võru linna veebisait.
  3. 1103. Vabariigi Presidendi käskkiri nr. 261., Riigi Teataja, nr. 108, 23 august 1940

Välislingid Redigeeri