Kaevandamisviis

(Ümber suunatud leheküljelt Kaevandamisviisid)

Kaevandamisviis on moodus maavara kaevandamiseks.

Eestis kasutatakse avakaevandamist ja allmaakaevandamist.

Avakaevandmise hulka kuuluvad järgmised viisid: aukkaevandamine, vaalkaevandamine ja väljakkaevandamine; allmaakaevandamise levinud viisid olid Eestis varem umbkaevandamine ja lankkaevandamine, nüüd on neid kahte hakanud asendama sageli kamberkaevandamine.