Allmaakaevandamine

Allmaakaevandamine (mitte maa-alune kaevandamine) toimub maapõues, katendit eemaldamata. Allmaakaevandamisele vastandub pealmaakaevandamine.

Põlevkivi allmaakaevandamine Kohtla kaevanduses 1994. aastal

Eestis on allmaakaevandamine kasutusel ainult põlevkivi tootmisel.

Vaata ka

muuda