Viru Keemia Grupp

(Ümber suunatud leheküljelt VKG)

Viru Keemia Grupp on Eesti suurtööstusettevõte ning suurim põlevkiviõlitootja nii Eestis kui ka maailmas. Tegutsetakse kogu põlevkivi töötlemise ahelas põlevkivi kaevandamisest suure puhtusastmega peenkemikaalide tootmiseni.

Viru Keemia Grupp
Tegevuspiirkond Ida-Viru maakond
Valdkonnad energeetika, keemiatööstus
Omanik Kristjan Piilmann, Margus Kangro, Ants Laos, Elar Sarapuu[1]
Töötajaid 1500 (2024)
Tütarettevõtted VKG Oil AS, VKG Kaevandused OÜ, VKG Logistika AS, VKG Energia OÜ jt
Koduleht http://www.vkg.ee/

Kohtla-Järvel asuv Viru Keemia Grupp jätkab 1924. aastal alguse saanud Eesti põlevkivi väärindamise traditsiooni. Erakapitalil põhineb ettevõte aastast 1997 läbi AS-i Kiviter erastamise. [2]

Tegevusalad muuda

Viru Keemia Grupi peamised tegevusalad on põlevkivi kaevandamine, põlevkiviõli, soojus- ja elektrienergia koostootmine ning peenkeemia toodete valmistamine ja turustamine.

Viru Keemia Grupi peamiseks toodanguks on põlevkivikütteõli, mida saadakse põlevkivi ümbertöötamisel. Põlevkivikütteõli kasutatakse selle madala väävlisisalduse, väiksema viskoossuse ja madala hangumispunkti tõttu peamiselt raske kütteõli omaduste parendamiseks sh laevakütuste lisandina, keemiatööstuse toorainena ning katelde ja tööstuslike ahjude kütteks. Kuigi suurem osa toodangust eksporditakse, leiab põlevkiviõli kasutust kuivatites, asfalditehastes ning tööstuslikes ja väikekateldes.

Kontsern on suuruselt teine elektritootja Eestis.

Ettevõtte tütarettevõtted on VKG Oil, VKG Kaevandused, VKG Logistika, VKG Energia, VKG Invest, mis tegeleb peamiselt kinnisvarainvesteeringutega. 2021. aastal ostis kontsern Tallinna ja Riia Stockmanni kaubamaja, mis hiljem liikus VKG portfellist välja.[3]

Arendusprojektid muuda

2021. aastal andis kontsern teada, et hakkab uurima võimalust biotoodete tootmiskompleksi arendamiseks Lüganuse vallas, Ida-Virumaal. Kontsernis on plaanis hakata väärindama kohapeal paberipuitu ehk madalakvaliteetset puitu, mis täna läheb Skandinaaviasse ekspordiks või kasutatakse energia tootmiseks. Biotoodete tehase toodeteks on tselluloos, lahustuv tselluloos, tallõli ning roheline energia. Tehas toodaks 0,9 TWh stabiilsel režiimil energiat, mis on ligi 7% Eesti aastasest energiatarbimisest (2023. aasta andmete põhjal). Tootmiskompleksi toormevajadus oleks sõltuvalt toote- ja toormeliigist 2,0 – 2,3 mln m³ puitu aastas, millest kolmandik on saetööstusest järele jääv hake ja kuni neljandiku plaanib arendaja sisse osta väljastpoolt Eestit. 2021. aasta augustist viiakse läbi projekti kohaliku omavalitsuse eriplaneering, mis peab lõpusirgele jõudma 2024. aasta lõpuks. Tehas panustaks ka piirkonna tööhõivesse, pakkudes 250 uut otsest töökohta ning kuni 1 000 kaudset töökohta. Tehase eeldatav valmimise aeg on 2027. aasta lõpp - 2028. aasta algus. Arendusprojekti investeering on ligi 1 miljard euro.

Samuti plaanib VKG rajada plastjäätmete keemilise ringlussevõtu tehase Kohtla-Järvele. Tehases hakataks plastjäätmeid eelsorteerima ja -töötlema ning edasi pürolüüsima, et toota kvaliteetset pürolüüsiõli, mida saab naftakeemiatehastes kasutada uue plastmassi tootmiseks. Selline lahendus tagaks erinevat liiki plastmasside tagasi ringlusse suunamise. Täna suudetakse Eestis ainult väike osa plastjäätmetest mehaaniliselt tagasi ringlusse sunnata ja seda ainult väga puhaste ning kindlat liiki plastmasside korral. Kavandatav tehas suudaks töödelda kergelt määrdunud ja ka komposiitplasti värskeks plastmassi tooraineks. Tehase suuruseks on plaanitud kuni 20 000 tonni plastjäätmeid aastas. Võrdluseks, Eestis tekib praegu aastas ca 100 000 tonni plastjäätmeid, millest suurem osa põletatakse Iru elektrijaamas. VKG tehas saaks aidata Eesti riigil saavutada plastjäätmete ringlussevõtu sihtarvude suurendamise tänaselt 25%-lt 55%-ni aastaks 2030. Arendusprojekti eeldatav valmimine on 2026. aasta ning investeeringu maht on 80 miljonit eurot.

Viited muuda

Välislingid muuda