Ava peamenüü
Junarmija paraadpataljon 9. mail 2017

Junarmija (vene keeles Юнармия; täieliku nimega Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» 'Ülevenemaaline sõjalis-patriootlik ühiskondlik liikumine Noorarmee') on Venemaa kaitseministeeriumi toel tegutsev sõjalis-patriootlik noorteorganisatsioon Venemaal.

AjaluguRedigeeri

Sõjalis-patriootliku ja sõjalis-sportliku noortetööga on Venemaal tegeletud üsna laialdaselt juba alates 1990-ndate lõpust. Vastavad klubid ja muud organisatsioonid on tegutsenud ja arenenud üldjuhul omaette ja oma reeglitega. Pärast president Vladimir Putini võimule tulekut on vastava eesmärgiga organisatsioone ja tegevusi hakatud järjest enam tunnustama ja toetama. Kuigi juba 2000-ndate lõpul oli toimumas esmane organiseerumine, polnud seni vastavat keskset juhtimist ja korraldust.

Organisatsiooni Junarmija asutamiseks anti välja Venemaa presidendi ukaas 29. oktoobril 2015, organisatsioon registreeriti ametlikult 29. juulil 2016.

Junarmija liikmete arv on alates asutamisest väga kiirelt kasvanud. See on seletatav sõjalis-patriootliku kohaliku noortetöö varasema arenguga, aga ka tugeva riikliku toetusega organisatsiooni arendamisel.

KoosseisRedigeeri

Liikmete vanusevahemik on ametlikult 11–17 eluaastat. Liikmeid võib olla ligikaudu 300 000 (2019. aasta seisuga).

Tegutsetakse koolide, asutuste ja sõjaväeüksuste juurde moodustatud salkades. Salgad kuuluvad piirkondade alluvusse, mis paiknevad üle Venemaa. Piirkonnal on oma staap.

Organisatsiooni juhib staap, mille koosseisus on umbes 30 liiget.

Junarmija salku on asutatud ka väljaspool Venemaad. Näiteks Valgevenes, Kasahstanis ja teistes Venemaa-sõbralikumates lähiriikides, aga oma allüksus on moodustatud ka Venemaa USA saatkonnas.

TegevusRedigeeri

Organisatsiooni ametlikud üldeesmärgid:

  • huvi suurendamine Venemaa ajaloo ja geograafia vastu;
  • tutvumine Venemaal elavate rahvuste, nende traditsioonide ja kultuuritavadega;
  • Venemaa rahvuskangelaste, silmapaistvate sõjaliste juhtide ja rahvusvahelise tunnustuse pälvinud teadlaste tundmaõppimine;
  • vanurite ja sõjaveteranide toetamine.

Praktiliste tegevuste kaudu valmistatakse organisatsiooni liikmeid noorarmeelasi pigem siiski ette tulevaseks teenistuseks riigi jõustruktuurides ja õhutatakse kodumaa patriotismi. Liikmete põhitegevused on

  • relvaõpe;
  • esmaabiõpe;
  • matkamine ja skautlikud tegevused;
  • riviõpe ja tseremooniad;
  • käsivõitlus;
  • taktikalised mängud.

TagamineRedigeeri

Tegevus toimub sageli õppeasutuste juures. Salkade tegevust toetavad šefluse korras üldjuhul Venemaa kaitseministeeriumi alluvuses olevad asutused ja Venemaa relvajõud.

Avalikel üritustel kannavad liikmed iseloomulikku liivavärvi vormi koos punase baretiga. Praktilistel ja maastikulistel tegevustel kasutatakse siiski sageli ka välivormi.

Moskva lähistel on Junarmijale loodud spetsiaalne keskne patriootlik park "Patrioot". Muuhulgas on pargis atraktsioon, kus külastajail on võimalik jäljendada vähendatud suuruses valmistatud Saksamaa riigipäevahoone vallutamist.

Organisatsioonil on oma lipp, hümn ja ajaleht-häälekandja.

Vaata kaRedigeeri

VälislingidRedigeeri