Jada piirväärtus

Jada an piirväärtuseks nimetatakse arvu , kui iga positiivse arvu ε jaoks leidub jadas järjekorranumber m, millest alates jada järgnevad liikmed erinevad arvust vähem kui ε võrra, st.

kui

Näide

muuda

Näiteks jada piirväärtus on

Ringjoone pikkus kui jada piirväärtus

muuda

Ringjoone pikkuseks nimetatakse korrapäraste hulknurkade ümbermõõtude jada piirväärtust hulknurga tippude arvu tõkestamatul kasvamisel.

Ringi pindala kui jada piirväärtus

muuda

Ringi pindalaks nimetatakse ringi sisse kujundatud korrapäraste kõõluhulknurkade pindalade jada piirväärtust hulknurga tippude arvu tõkestamatul kasvamisel.

Vaata ka

muuda