Hulknurk

Hulknurgaks ehk polügooniks (kr poly 'palju' + gonia 'nurk') nimetatakse elementaargeomeetrias kinnist murdjoont.

Lõike, millest see murdjoon koosneb, nimetatakse hulknurga külgedeks, nende otspunkte hulknurga tippudeks.

Hulknurka nimetatakse korrapäraseks, kui kõik selle küljed on võrdsed ja kõik külgedevahelised nurgad on võrdsed.

Hulknurka nimetatakse kumeraks, kui selle kontuuriks on kumer murdjoon.

Hulknurkade nimetusi
Külgede (tippude) arv Nimetus
4 tetragoon
5 pentagoon
6 heksagoon
7 heptagoon
8 oktagoon
9 nonagoon
10 dekagoon
11 undekagoon
12 dodekagoon
13 tridekagoon
14 tetradekagoon
15 pentadekagoon
16 heksadekagoon
17 heptadekagoon
18 oktadekagoon
19 nonadekagoon
20 ikosagoon