Hulknurgaks ehk polügooniks (kr poly 'palju' + gonia 'nurk') nimetatakse elementaargeomeetrias kinnist murdjoont.

Lõike, millest see murdjoon koosneb, nimetatakse hulknurga külgedeks, nende otspunkte hulknurga tippudeks.

Hulknurka nimetatakse korrapäraseks, kui kõik selle küljed on võrdsed ja kõik külgedevahelised nurgad on võrdsed.

Hulknurka nimetatakse kumeraks, kui selle kontuuriks on kumer murdjoon.

Hulknurkade nimetusi
Külgede (tippude) arv Nimetus
3 kolmnurk
4 nelinurk
5 viisnurk
6 kuusnurk
7 seitsenurk
8 kaheksanurk
9 üheksanurk
10 kümnenurk
11 üheteistnurk
12 kaksteistnurk
13 kolmeteistnurk
14 neliteistnurk
15 viisteistnurk
16 kuusteistnurk
17 seitseteistnurk
18 kaheksateistnurk
19 üheksateistnurk
20 kakskümmendnurk
30 kolmkümmendnurk
40 nelikümmendnurk
1000 tuhatnurk